Statens Lønløsning - SLS og HR-Løn

For at hjælpe dig i brugen af SLS og HR-Løn, er der lavet en række vejledninger som kan bruges som opslag. Vejledningerne bliver revideret og opdateret løbende.

For at understøtte den daglige brug af Statens Lønløsning, er der udarbejdet en række vejledninger til SLS og HR-Løn. Vejledningerne er etableret med udgangspunkt i udvalgte emner, funktioner og processer.

Det er små vejledninger som giver en kort beskrivelse af emnet, problematikker, oversigt over de koder, du kan indrapportere i SLS samt andre nyttige input.

 

 Navn  Opdateret den
Administrative tjenestesteder (pdf)  06.03.2019
Advis RB7199 manuel reg. af pensionsbidrag(pdf)  14.12.2017
Afvigende løndelstekster (pdf)  04.09.2017
Ajourføringsregler (pdf)  28.06.2017
AKKO og afgangsårsag  10.04.2019
AKKO og afgangsårsag - Rettelser tilbage i tid (pdf)  07.08.2018
ATP i SLS (pdf)  28.06.2017
Barselsforløb (pdf)  07.02.2018
Befordringsfradrag - Felt 11 markering (pdf)  26.10.2017
Beskatning - Grønland, Færøerne og § 48E (pdf)  23.09.2016
Beskatning (pdf)  09.11.2016
Beskæftigelsesordningen (pdf)  06.01.2020
Bilag M, indrapportering og beregning i SLS (pdf)  24.07.2017
Efterindtægt (pdf)  14.10.2016
eIndkomst (pdf)  03.01.2020
Eksport af data fra SLS til excel (pdf)  23.11.2017
Engangsregistre (pdf)  23.10.2017
Faste felter (pdf)  06.01.2020
Fejl og advis i SLS (pdf)  06.01.2020
Ferie og fraværsregistrering i HR-Løn (pdf)  03.01.2020
Ferie og fraværsregistrering i SLS (pdf)  03.01.2020
Ferieafregning i HR-Løn (pdf)  17.07.2017
Ferielønregulering (pdf)  10.07.2017
Feriepenge - indrapportering og beregning (pdf)  03.01.2020
Feriepenge i eIndkomst - egen Feriefond (pdf)  23.07.2017
Feriepenge i eIndkomst (pdf)  13.12.2017
Fiktive CPR numre (pdf)  06.01.2020
Fleksibel brug af vinduer (pdf)  18.08.2014
Flettefil til HR-Løn (pdf)  17.07.2017
Flytning af registre eller ny kontostreng (pdf)  06.03.2019
Fradrag for ferie og andet fravær (pdf)  24.10.2014
Fratrædelsesgodtgørelse (pdf)  06.01.2020
Genvejstaster (pdf)  18.08.2014
Geografisk udflytning af institutioner  28.06.2018
Juridisk kønsskifte i SLS (pdf)  06.03.2019
Koder og begreber (pdf)  06.03.2019
Kontering i SLS og HR-Løn (pdf)  14.08.2018
Lønkontrol - Uddata 998 fra SLS (pdf)  06.03.2019
Lønkontrol - Værktøjer (pdf)  17.08.2015
Lønseddel (pdf)  22.09.2017
Lønsystemer - Ny Løn/Gammel Løn (pdf)  25.03.2015
Løntest i SLS (pdf)  22.09.2017
Løntjek i HR-Løn (pdf)  17.07.2017
Masseindrapportering i HR-Løn (pdf)  07.01.2020
Navn og adresse i SLS (pdf)  09.07.2015
Omlægning af nettoferie - ny ferielov (pdf)  18.12.2019
Ompostering (pdf)  20.07.2018
Pensionsbidrag - Rettelser (pdf)  20.06.2018
Periodisering af indkomst mv (pdf)  03.01.2020
Persondata i SLS (pdf)  19.08.2014
Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS (pdf)  06.03.2019
Registerprint i SLS (pdf)  18.08.2014
Regnskabs- og betalingsposter fra SLS (pdf)  06.01.2020
Rådighedsløn (pdf)  19.06.2017
Senior- og fratrædelsesordninger (pdf)  10.11.2017
Skat i HR-Løn (pdf)  17.07.2017
Skyldige beløb (pdf)  29.03.2016
Sletning af registre og inddata (pdf)  29.12.2017
SLS-guide (pdf)  17.07.2017
SLS-guide - Løndelsbeskrivelse (pdf)  06.01.2015
SLS-guide - PKAT-beskrivelse (pdf)  12.01.2015
Sumdata i SLS (pdf)  06.01.2020
Systemkrav til HR-Løn (pdf)  17.07 2017
Særlige feriedage (pdf)  03.01.2020
Uddata (pdf)  03.01.2020