Statens Lønløsning - SLS og HR-Løn

For at hjælpe dig i brugen af SLS og HR-Løn, er der lavet en række vejledninger som kan bruges som opslag. Vejledningerne bliver revideret og opdateret løbende.

For at understøtte den daglige brug af Statens Lønløsning, er der udarbejdet en række vejledninger til SLS og HR-Løn. Vejledningerne er etableret med udgangspunkt i udvalgte emner, funktioner og processer.

Det er små vejledninger som giver en kort beskrivelse af emnet, problematikker, oversigt over de koder, du kan indrapportere i SLS samt andre nyttige input.

 

 Navn    Opdateret den
Administrative tjenestesteder    16.06.2022
Advis RB7199 manuel reg. af pensionsbidrag    23.06.2022
Afvigende løndelstekster    23.06.2022
Ajourføringsregler    28.06.2017
AKKO og afgangsårsag    10.04.2019
AKKO og afgangsårsag - Rettelser tilbage i tid     07.08.2018
ATP i SLS    29.06.2022
Barselsforløb    24.06.2022
Befordringsfradrag - Felt 11 markering    26.10.2017
Beregning af indefrosne midler til Lønmodtagernes Feriefond    21.01.2021
Beskatning - Grønland, Færøerne og § 48E    23.09.2016
Beskatning    09.11.2016
Beskæftigelsesordningen    06.01.2020
Bilag M, indrapportering og beregning i SLS    24.07.2017
Efterindtægt    14.10.2016
eIndkomst    23.01.2020
Eksport af data fra SLS til excel    23.11.2017
Engangsregistre    23.10.2017
Faste felter    06.01.2020
Fejl og advis i SLS    06.01.2020
Ferie og fraværsregistrering i HR-Løn    03.01.2020
Ferie og fraværsregistrering i SLS    25.04.2022
Ferielønregulering    10.07.2017
Feriepenge - indrapportering og beregning    27.06.2022
Feriepenge i eIndkomst - egen Feriefond    23.07.2017
Feriepenge i eIndkomst    13.12.2017
Fiktive CPR numre    06.01.2020
Fleksibel brug af vinduer    18.08.2014
Flettefil til HR-Løn    17.07.2017
Flytning af registre eller ny kontostreng    06.03.2019
Fradrag for ferie og andet fravær    23.06.2022
Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale    24.06.2022
Genvejstaster    18.08.2014
Geografisk udflytning af institutioner    28.06.2018
Juridisk kønsskifte i SLS    06.03.2019
Koder og begreber    06.03.2019
Kontering i SLS og HR-Løn    14.08.2018
Lønkontrol - Uddata 998 fra SLS    06.03.2019
Lønkontrol - Værktøjer    27.03.2020
Lønseddel    22.09.2017
Lønsystemer - Ny Løn/Gammel Løn    25.03.2015
Løntest i SLS    22.09.2017
Løntjek i HR-Løn    17.07.2017
Masseindrapportering i HR-Løn    07.01.2020
Navn og adresse i SLS    23.06.2022
Omlægning af nettoferie - ny ferielov    18.12.2019
Ompostering    20.07.2018
Pensionsbidrag - Rettelser    23.06.2022
Periodisering af indkomst mv.    03.01.2020
Persondata i SLS    19.08.2014
Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS    06.03.2019
Registerprint i SLS    18.08.2014
Regnskabs- og betalingsposter fra SLS    06.01.2020
Rådighedsløn    19.06.2017
Seniorbonus    24.01.2021
Senior- og fratrædelsesordninger    10.11.2017
Skat i HR-Løn    17.07.2017
Skyldige beløb    29.03.2016
Sletning af registre og inddata    29.12.2017
SLS-guide    17.07.2017
SLS-guide - Løndelsbeskrivelse    06.01.2015
SLS-guide - PKAT-beskrivelse    12.01.2015
Sumdata i SLS    24.06.2022
Systemkrav til HR-Løn    17.07 2017
Særlige feriedage    27.06.2022
Uddata    03.01.2020
Uddata - Bestilling af uddata til lønkontrol    11.06.2020
Udenlandske betalinger i SLS    06.03.2020