Statens Lønløsning - SLS og HR-Løn

For at hjælpe dig i brugen af SLS og HR-Løn, er der lavet en række vejledninger som kan bruges som opslag. Vejledningerne bliver revideret og opdateret løbende.

For at understøtte den daglige brug af Statens Lønløsning, er der udarbejdet en række vejledninger til SLS og HR-Løn. Vejledningerne er etableret med udgangspunkt i udvalgte emner, funktioner og processer.

Det er små vejledninger som giver en kort beskrivelse af emnet, problematikker, oversigt over de koder, du kan indrapportere i SLS samt andre nyttige input.

 

 Navn  Opdateret den
Administrative tjenestesteder   06.03.2019
Advis RB7199 manuel reg. af pensionsbidrag  14.12.2017
Afvigende løndelstekster  04.09.2017
Ajourføringsregler  28.06.2017
AKKO og afgangsårsag  10.04.2019
AKKO og afgangsårsag - Rettelser tilbage i tid   07.08.2018
ATP i SLS  28.06.2017
Barselsforløb  07.02.2018
Befordringsfradrag - Felt 11 markering  26.10.2017
Beregning af indefrosne midler til Lønmodtagernes Feriefond  21.01.2021
Beskatning - Grønland, Færøerne og § 48E  23.09.2016
Beskatning  09.11.2016
Beskæftigelsesordningen  06.01.2020
Bilag M, indrapportering og beregning i SLS  24.07.2017
Efterindtægt  14.10.2016
eIndkomst  23.01.2020
Eksport af data fra SLS til excel  23.11.2017
Engangsregistre  23.10.2017
Faste felter  06.01.2020
Fejl og advis i SLS  06.01.2020
Ferie og fraværsregistrering i HR-Løn  03.01.2020
Ferie og fraværsregistrering i SLS  03.03.2020
Ferieafregning i HR-Løn  17.07.2017
Ferielønregulering  10.07.2017
Feriepenge - indrapportering og beregning  03.01.2020
Feriepenge i eIndkomst - egen Feriefond  23.07.2017
Feriepenge i eIndkomst  13.12.2017
Fiktive CPR numre  06.01.2020
Fleksibel brug af vinduer  18.08.2014
Flettefil til HR-Løn  17.07.2017
Flytning af registre eller ny kontostreng  06.03.2019
Fradrag for ferie og andet fravær  24.10.2014
Fratrædelsesgodtgørelse  06.01.2020
Genvejstaster  18.08.2014
Geografisk udflytning af institutioner  28.06.2018
Juridisk kønsskifte i SLS  06.03.2019
Koder og begreber  06.03.2019
Kontering i SLS og HR-Løn  14.08.2018
Lønkontrol - Uddata 998 fra SLS  06.03.2019
Lønkontrol - Værktøjer  27.03.2020
Lønseddel  22.09.2017
Lønsystemer - Ny Løn/Gammel Løn  25.03.2015
Løntest i SLS  22.09.2017
Løntjek i HR-Løn  17.07.2017
Masseindrapportering i HR-Løn  07.01.2020
Navn og adresse i SLS  09.07.2015
Omlægning af nettoferie - ny ferielov  18.12.2019
Ompostering  20.07.2018
Pensionsbidrag - Rettelser  20.06.2018
Periodisering af indkomst mv.  03.01.2020
Persondata i SLS  19.08.2014
Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS  06.03.2019
Registerprint i SLS  18.08.2014
Regnskabs- og betalingsposter fra SLS  06.01.2020
Rådighedsløn  19.06.2017
Senior- og fratrædelsesordninger  10.11.2017
Skat i HR-Løn  17.07.2017
Skyldige beløb  29.03.2016
Sletning af registre og inddata  29.12.2017
SLS-guide  17.07.2017
SLS-guide - Løndelsbeskrivelse  06.01.2015
SLS-guide - PKAT-beskrivelse  12.01.2015
Sumdata i SLS  06.01.2020
Systemkrav til HR-Løn  17.07 2017
Særlige feriedage  03.01.2020
Uddata  03.01.2020
Uddata - Bestilling af uddata til lønkontrol  11.06.2020
Udenlandske betalinger i SLS  06.03.2020