Statens Lønløsning - SLS og HR-Løn

For at hjælpe dig i brugen af SLS og HR-Løn, er der lavet en række vejledninger som kan bruges som opslag. Vejledningerne bliver revideret og opdateret løbende.

For at understøtte den daglige brug af Statens Lønløsning, er der udarbejdet en række vejledninger til SLS og HR-Løn. Vejledningerne er etableret med udgangspunkt i udvalgte emner, funktioner og processer.

Det er små vejledninger som giver en kort beskrivelse af emnet, problematikker, oversigt over de koder, du kan indrapportere i SLS samt andre nyttige input.

 

 Navn    Opdateret den
Adgangskoder i SLS/HR-Løn og BSL    09.10.2023
Administrative tjenestesteder    16.06.2022
Advis RB7199 manuel reg. af pensionsbidrag    23.06.2022
Afvigende løndelstekster    23.06.2022
AKKO og afgangsårsag    08.04.2024
AKKO og afgangsårsag - Rettelser tilbage i tid     12.10.2022
ATP i SLS    29.06.2022
Barselsforløb    24.06.2022
Beskatning - Grønland, Færøerne og § 48E    23.09.2016
Beskatning    09.11.2016
Beskæftigelsesordningen    17.10.2022
Bilag M, indrapportering og beregning i SLS    24.07.2017
Efterindtægt    12.10.2022
eIndkomst    08.12.2023
Eksport af data fra SLS til excel    12.10.2022
Engangsregistre    28.06.2022
Faste felter    19.09.2022
Fejl og advis i SLS    02.02.2024
Ferie og fraværsregistrering i HR-Løn    19.09.2022
Ferie og fraværsregistrering i SLS    19.09.2022
Ferielønsregulering    13.09.2022
Feriepenge - indrapportering og beregning    27.06.2022
Feriepenge - Rettelser    20.10.2022
Fiktive CPR numre    28.06.2022
Fradrag for ferie og andet fravær    12.10.2022
Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale    24.06.2022
Genvejstaster    28.06.2022
Geografisk udflytning af institutioner    19.09.2022
Indrapportering af TIN nr. i SLS og HR-Løn    28.09.2023
Juridisk kønsskifte i SLS    28.06.2022
Koder og begreber    18.07.2022
Kontering i SLS og HR-Løn    18.07.2022
Lønsystemer - Ny Løn/Gammel Løn    12.10.2022
Løntest i SLS    28.06.2022
Løntjek i HR-Løn    07.07.2022
Masseindrapportering i HR-Løn    09.11.2022
Navn og adresse i SLS    23.06.2022
Ompostering    20.07.2022
Pensionsbidrag - Rettelser    23.06.2022
Periodisering af indkomst mv.    03.01.2020
Persondata i SLS    08.07.2022
Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS    14.07.2022
Registerprint i SLS    18.07.2022
Regnskabs- og betalingsposter fra SLS    18.07.2022
Rådighedsløn    19.09.2022
Seniorbonus - FRA 1. Januar 2024    10.01.2024
Seniorbonus - TIL OG MED 31. December 2023    10.01.2024
Senior- og fratrædelsesordninger    28.06.2022
Skyldige beløb    17.10.2022
Sletning af registre og inddata    29.12.2017
SLS-guide    21.10.2022
SLS-guide - Løndelsbeskrivelse    21.10.2022
SLS-guide - PKAT-beskrivelse    21.10.2022
Standset Lønanvisning og max-grænse beløb    10.01.2023
Sumdata i SLS    24.06.2022
Særlige feriedage    27.06.2022
Særlig feriegodtgørelse    23.09.2022
Uddata    03.01.2020
Uddata - Bestilling af uddata til lønkontrol    11.06.2020
Udenlandske betalinger i SLS    16.06.2023