Advis RB7199 - Manuel regulering af pensionsbidrag iht. Bilag M

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skal sagsbehandle advis RB7199.

Når advis RB7199 er dannet, er det fordi der er foretaget en indrapportering vedr. fx merarbejde eller ferieregulering der gør, at der skal foretages en regulering af det supplerende pensionsbidrag til pensionskassen, eksempelvis PFA.

Det er følgende løndele, der skal beregnes pensionsbidrag af:

  • Løndel 5005, 5062, 5067, 6990, 6995, 8000, 8005, 8060 og 8070

Denne regulering kan desværre ikke ske automatisk, da et tillæg kan være pensionsgivende med to forskellige procenter i samme måned. Derfor skal beregning af det beløb der skal reguleres – foretages manuelt. 

OBS! Vær opmærksom på, at der kan være sket en delvis beregning - denne skal i så fald fratrækkes den manuelle beregning.

Udgangspunktet for den manuelle beregning er:

Det beløb der er sendt til pensionskassen i den givne måned

Fremgår fx af lønseddel:

De timer der er indberettet på fx løndel 5062

Fremgår fx af lønseddel:

OBS:
Du skal bruge oplysninger fra den specifikke måned (periode) en given indberetning vedrører – uanset hvilket tidspunkt den er indberettet.

Eksempel:
Der er indberettet løndel 5062: Ferielønregulering med 37 timer med en dato = april måned 2017. Timerne er indberettet til lønkørsel i maj måned 2017.

Du skal bruge:

  • Lønseddel for april måned, og hente det beløb der er sendt til pensionskassen
  • Du skal regulere det supplerende pensionsbidrag til pensionskassen med 37timer
  • Du skal indberette løndel 7111 med dato = april måned 2017.

Du kan selvfølgelig også hente oplysningerne på den berørte medarbejders lønregister, men husk at hente den/de relevante løngenerationer og tal.

Til brug for den manuelle beregning, er der etableret et regneark, der kan anvendes til brug for sagsbehandlingen – se kapitel 3.

Når du har fået beregnet det supplerende pensionsbidrag, der skal reguleres, skal det indberettes/tastes på løndel 7111 eller 7112.

Resultatet af den manuelle beregning, skal indberettes/tastes på:

  • løndel 7111 (Kredko) eller
  • løndel 7112 (IA pension)

Det er vigtigt at bruge samme dato på løndel 7111/7112, som der er anvendt på den løndel, der har udløst adviset - fx løndel 5062 Ferielønregulering. Er løndel 5062 tastet med fx dato = 01-05-2017, skal du bruge samme dato = 01-05-2017 på løndel 7111.

Du kan anvende dette regneark til din manuelle beregning. Særligt ved beregning af løndel 5062 og 5005 – skal der anvendes yderligere beregning til højre i regnearket. Hvis det er øvrige løndele, der har udløst adviset, skal du kun bruge beregningsdelen til venstre i arket.
I arket skal der kun tastes i de blå felter.

OBS vedr.
Tjenestetidsfelterne ved beregning af løndel 5062 og 5005
- vær opmærksom på, at du bruger tjenestetidsfelter fra det år ferien er optjent.
  • Eks. 5062 tastet med dato 1.4.17 (optjeningsår 2015) – her skal anvendes tjenestetidsfelter fra FÅ (Forrige år)
  • Eks. 5062 tastet med dato 1.5.17 (optjeningsår 2016) – her skal anvendes tjenestetidsfelter fra SÅ (Sidste år)
  • Eks. 5062 tastet med dato 1.4.16 (optjeningsår 2014) – OBS her skal du hente et registerprint et år tilbage og aflæse FÅ (Forrige år) på registeret.

Se beregningseksempel herunder:

Beregningseksempel