Lønkalender

Her kan du finde datoer for afleveringsfrister til Statens Administration, lønkørselsdatoer, datoer for vores afrapportering til kunderne samt dispositionsdatoer.

Det er meget vigtigt, at I som kunder løbende orienterer jer i Lønkalenderen, da datoer for aflevering og lønkørsler ikke er de samme fra måned til måned.

For at vi kan sikre, at der udbetales korrekt løn til tiden, skal alle data være afleveret senest til afleveringsfristen.

Hent Lønkalender for 2020

Lønkalenderen indeholder datoer for afleveringsfrister til Statens Administration, lønkørsler, datoer for vores afrapportering til kunderne samt dispositionsdatoer.

Hvad betyder hvad?

Afleveringsfrist Blanketter som skal indsendes senest 5 dage før lønkørslen. Se eventuelt oversigten over blanketter i Lønportalen.
Afleveringsfrist ferie Ferieblanketter som skal indsendes senest 2 dage før lønkørslen. Se eventuelt oversigten over blanketter i Lønportalen.
1./2. Lønkørsel HR-løn og SLS lukker kl. 14.00 og lønkørslen går i gang
Afrapportering til kunden Frist for Statens Administrations udsendelse af afrapportering på lønkørslen
1./2. Lønkørsel til disposition Lønudbetalingsdatoen.

Lønkalenderen indeholder ikke datoer vedr. Fleksfonden, Regnskabserklæringer og Navision.

 

Hent Lønkalender for 2019

Se andre vigtige datoer for systemer i årshjulet på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside