Lønkalender

Her kan du finde datoer for afleveringsfrister til Statens Administration, lønkørselsdatoer, datoer for vores afrapportering til kunderne samt dispositionsdatoer.

Det er meget vigtigt, at I som kunder løbende orienterer jer i Lønkalenderen, da data for levering og lønkørsler ikke er de samme fra måned til måned.

For at vi kan sikre, at der udbetales korrekt løn til tiden, skal alle data være afleveret senest til afleveringsfristen.

Hent Lønkalender for 2024

Lønkalenderen indeholder data for afleveringsfrister til Statens Administration, lønkørsler, data for vores afrapportering til kunderne samt dispositionsdatoer.

Hvad betyder hvad?

Afleveringsfrist Blanketter, der skal indsendes senest 5 dage før lønkørslen - se oversigten over blanketter i Lønportalen
Afleveringsfrist ferie Fejl- og ferieblanketter, der skal indsendes senest 2 dage før lønkørslen - se oversigten over blanketter i Lønportalen
1./2. Lønkørsel HR-løn og SLS lukker kl. 16.00, og lønkørslen går i gang
Afrapportering til kunden Frist for Statens Administrations udsendelse af afrapportering på lønkørslen
1./2. Lønkørsel til disposition Lønudbetalingsdatoen

Lønkalenderen indeholder ikke data vedrørende Fleksfonden, Regnskabserklæringer og Navision.

 

Hent Lønkalender for 2023

Se andre vigtige data for systemer i årshjulet på Økonomistyrelsens hjemmeside