Lønkalender

Her kan du finde datoer for afleveringsfrister til Statens Administration, lønkørselsdatoer, datoer for vores afrapportering til kunderne samt dispositionsdatoer.

Det er meget vigtigt, at I som kunder løbende orienterer jer i Lønkalenderen, da datoer for aflevering og lønkørsler ikke er de samme fra måned til måned.

For at vi kan sikre, at der udbetales korrekt løn til tiden, skal alle data være afleveret senest til afleveringsfristen.

Hent Lønkalender for 2022

Lønkalenderen indeholder datoer for afleveringsfrister til Statens Administration, lønkørsler, datoer for vores afrapportering til kunderne samt dispositionsdatoer.

OBS! På grund af helligdagenes placering gør vi særligt opmærksom på, at afleveringsfristen til 1. lønkørsel i januar 2022 er den 30. december 2021.

Hvad betyder hvad?

Afleveringsfrist Blanketter der skal indsendes senest 5 dage før lønkørslen - se oversigten over blanketter i Lønportalen
Afleveringsfrist ferie Ferieblanketter der skal indsendes senest 2 dage før lønkørslen - se oversigten over blanketter i Lønportalen
1./2. Lønkørsel HR-løn og SLS lukker kl. 14.00, og lønkørslen går i gang
Afrapportering til kunden Frist for Statens Administrations udsendelse af afrapportering på lønkørslen
1./2. Lønkørsel til disposition Lønudbetalingsdatoen

Lønkalenderen indeholder ikke datoer vedrørende Fleksfonden, Regnskabserklæringer og Navision.

 

Hent Lønkalender for 2021

Se andre vigtige datoer for systemer i årshjulet på Økonomistyrelsens hjemmeside