Statens Administrations Epicenter

Statens Administration har opgraderet Epicenteret, der fremadrettet er indgangen til Statens Administrations kunderettede processer.

Epicenteret er kernen i Statens Administration som Shared Service Center og indeholder alle vores standardiserede kunderettede processer. Det er med andre ord her, at du finder opgavesplittet mellem jer som kunde og Statens Administration.

Epicenteret er nu opdateret og lagt i en ny version af procesværktøjet Qualiware. Processerne er kun ændret i de interne arbejdsgange i Statens Administration. Derfor er opgavesplittet og de services vi udfører for jer de samme.

Gå direkte til Epicenter

Procesbanken er opdelt i fire hovedområder:

Regnskab, Løn, Refusion og Regnskabserklæring.

Hvert hovedområde er yderligere opdelt i faglige funktioner, hvorunder processerne kan findes.

Processerne er optegnet i samme format som det tidligere Epicenter - i process work flows - med et start- og slutpunkt og et varierende antal aktivitetskasser.

Login instruks

Når du logger på Epicenteret, skal du vælge ”Local” og indtaste følgende oplysninger:

Username: epi
Password: epi

OBS: Hvis der åbnes et andet login-vindue end det viste, skal det blot lukkes igen.