Vi arbejder dagligt for at skabe effektivitet, kvalitet og værdi

Statens Administration arbejder med fornyelse og effektivisering af den offentlige sektor. 

Det gør vi ved at løse løn- og regnskabsopgaver af højeste kvalitet på vegne af statslige institutioner, så de i stedet kan fokusere på deres kerneopgave.

Læs om vores arbejde

 

Årsrapport

Statens Administration udarbejder hvert år en rapport som led i mål- og resultatstyringen.

Årsrapporten indeholder bl.a. en oversigt over årets faglige resultater, årets økonomiske resultat samt forventninger til det kommende år.

Læs seneste årsrapport

Mål- og resultatplan

Statens Administration skal frem mod 2020 cementere sin position som statens
rollemodel for brugen af shared service center.

Læs vores mål- og resultatplan for 2020

Hvad laver vi egentlig i Statens Administration?

Vores formål er at bidrage til udvikling af en effektiv administration på tværs af staten, herunder sikre den fortsatte udvikling og effektivisering af den statslige løn- og regnskabsadministration.

Læs mere om vores kerneopgaver

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
""

Er du journalist?

Vil du tale med os, eller har du brug for pressemateriale, skal du henvende dig til vores kommunikations- og presseansvarlige.

Kontakt presseansvarlig

""

Nordisk samarbejde

Statens Administration deltager i nordisk forum for af shared servicecentre, hvor vi henter inspiration ved at lære, hvordan vores nordiske naboer arbejder med effektivisering og kvalitet i den offentlig administration.

Læs om det Nordisk samarbejde her

 

5 hurtige om Statens Administration

I 2016 flyttede Statens Administration fra København til Hjørring som led i regeringens plan "Bedre Balance". 

Læs mere om rejsen og de gevinster udflytningen har givet

Statens Administration har ca. 250 ansatte og består af en direktion og fire kontorer: Løn, Regnskab, Kunder og kvalitet samt Direktionssekretariatet.

Se vores organisationsdiagram og læs mere om opgaverne i vores kontorer

Statens Administrations kerneopgaver er varetagelse af løn- og regnskabsadministrationen for statslige kunder.

Regnskabsadministrationen indebærer blandt andet løsning af bogholderi- og regnskabsopgaver, herunder kreditor- og debitoradministration mv.

Lønadministrationen indebærer varetagelse af kundernes lønudbetalinger og lønkorrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport.

Statens Administration har for perioden frem mod år 2020 fastlagt fem strategiske
pejlemærker, der skal sætte retningen for arbejdet i Statens Administration:

  1. Administrationspolitisk rollemodel
  2. Det naturlige shared service valg
  3. Udvikling i partnerskab med kunderne
  4. Sikker og effektiv drift
  5. Attraktiv og udfordrende arbejdsplads

SAM Akademiet er et koordinerende organ for al kompetenceudvikling, der gennemføres i Statens Administration.

SAM Akademiet består af kompetenceudvikling på tre niveauer:

  • Grundlæggende SAM Uddannelse: Viden som alle, uanset placering, skal beside
  • Funktionsudvikling: Færdigheder der knytter sig til de enkelte kontorer, og er retningsvisende for hvilke kernekompetencer den enkelte medarbejder skal have oparbejdet over tid
  • Organisationsudvikling: Færdigheder der på baggrund af Statens Administrations pejlemærker er vurderet relevante for dele af eller den samlede SAM organisation