Vi arbejder dagligt for at skabe effektivitet, kvalitet og værdi

Statens Administration arbejder med fornyelse og effektivisering af den offentlige sektor. 

Det gør vi ved at løse løn- og regnskabsopgaver af højeste kvalitet på vegne af statslige institutioner, så de i stedet kan fokusere på deres kerneopgave.

Læs om vores arbejde

 

Årsrapport

Statens Administration udarbejder hvert år en rapport som led i mål- og resultatstyringen.

Årsrapporten indeholder bl.a. en oversigt over årets faglige resultater, årets økonomiske resultat samt forventninger til det kommende år.

Læs seneste årsrapport

Mål- og resultatplan

Statens Administration skal frem mod 2020 cementere sin position som statens
rollemodel for brugen af shared service center.

Læs vores mål- og resultatplan for 2019

Hvad laver vi egentlig i Statens Administration?

Vores formål er at bidrage til udvikling af en effektiv administration på tværs af staten, herunder sikre den fortsatte udvikling og effektivisering af den statslige løn- og regnskabsadministration.

Læs mere om vores kerneopgaver

""

Er du journalist?

Vil du tale med os, eller har du brug for pressemateriale, skal du henvende dig til vores kommunikations- og presseansvarlige.

Kontakt presseansvarlig

""

Nordisk samarbejde

Statens Administration deltager i nordisk forum for af shared servicecentre, hvor vi henter inspiration ved at lære, hvordan vores nordiske naboer arbejder med effektivisering og kvalitet i den offentlig administration.

Læs om sidste forum i 2017

5 hurtige om Statens Administration

I 2016 flyttede Statens Administration fra København til Hjørring som led i regeringens plan "Bedre Balance". 

Læs mere om rejsen og de gevinster udflytningen har givet

Statens Administration har ca. 250 ansatte og består af en direktion og fire kontorer: Løn, Regnskab, Kunder og kvalitet samt Direktionssekretariatet.

Se vores organisationsdiagram og læs mere om opgaverne i vores kontorer

Statens Administrations kerneopgaver er varetagelse af løn- og regnskabsadministrationen for statslige kunder.

Regnskabsadministrationen indebærer blandt andet løsning af bogholderi- og regnskabsopgaver, herunder kreditor- og debitoradministration mv.

Lønadministrationen indebærer varetagelse af kundernes lønudbetalinger og lønkorrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport.

Statens Administration har for perioden frem mod år 2020 fastlagt fem strategiske
pejlemærker, der skal sætte retningen for arbejdet i Statens Administration:

  1. Administrationspolitisk rollemodel
  2. Det naturlige shared service valg
  3. Udvikling i partnerskab med kunderne
  4. Sikker og effektiv drift
  5. Attraktiv og udfordrende arbejdsplads

SAM Akademiet er et koordinerende organ for al kompetenceudvikling, der gennemføres i Statens Administration.

SAM Akademiet består af kompetenceudvikling på tre niveauer:

  • Grundlæggende SAM Uddannelse: Viden som alle, uanset placering, skal beside
  • Funktionsudvikling: Færdigheder der knytter sig til de enkelte kontorer, og er retningsvisende for hvilke kernekompetencer den enkelte medarbejder skal have oparbejdet over tid
  • Organisationsudvikling: Færdigheder der på baggrund af Statens Administrations pejlemærker er vurderet relevante for dele af eller den samlede SAM organisation