Om Statens Administration

Statens Administration blev oprettet i januar 2011 og har varetagelsen af henholdsvis løn- og regnskabsadministration for statslige kunder som sin kerneopgave.

Hvem er vi?

I Statens Administration er vi ca. 300 ansatte, der hver dag arbejder for en mere effektiv løn- og regnskabsadministration på tværs af staten. Vi er sat i verden for at udvikle den bedste praksis i det offentliges administrative driftsopgaver og sikre faglig og professionel løsning heraf. Derfor afdækker Statens Administration også mulighederne for yderligere effektiviseringsgevinster ved fælles løsninger af flere administrative opgaver på tværs af staten.

Vi har ansvar for løn- og regnskabsadministration på vegne af ca. 160 statslige institutioner med samlet ca. 55.000 ansatte. Statens Administration dækker således størstedelen af de statslige institutioner.

I 2016 flyttede Statens Administration til Hjørring som led i regeringens udflytning af statslige arbejdspladser.

Vores grundfortælling

Læs Statens Administrations grundfortælling

Organisation

Se organisationsdiagrammet for Statens Administration og læs om direktionen og de tre kontorer

Styringsmodel

Læs hvordan Statens Administration som shared service center varetager opgaver for offentlige kunder