Økonomisupport

Økonomisupporten svarer på spørgsmål om anvendelse af de fællesstatslige, administrative IT-systemer, heriblandt Navision Stat, IndFak og RejsUd.

Statens Administration har nu overtaget visiteringen af henvendelser samt 1. level support, som tidligere blev varetaget af Økonomistyrelsen.