Regnskabserklæringer

Regnskabserklæringen giver kunden et samlet overblik over periodens afstemninger .

Af opgavesplittet fremgår det, når Statens Administration er ansvarlig for afstemningerne. Målgruppen for regnskabserklæringerne er derfor kunderne i Statens Administration.

Formålet med regnskabserklæringen

Formålet med regnskabserklæringen er at give kunden sikkerhed for, at regnskab er afstemt. Af opgavesplittet på Epicenteret fremgår det, hvilke processer Statens Administration er ansvarlig for – afstemningerne i regnskabserklæringen tager udgangspunkt i opgavesplittet. I regnskabserklæringen erklærer Statens Administration sig månedligt om en række løn-, og regnskabsmæssige forhold og vedlægger behørige bilag og afstemninger. Der udarbejdes en regnskabserklæring for hver af kundens bogføringskredse.

Proces for regnskabserklæringen

  1. Senest fire hverdage efter periodeluk sender Statens Administration punkt 1 og 2 til kunden
  2. Omkring d. 15. i måneden sender Statens Administration den resterende del af regnskabserklæringen til kunden
  3. Senest seks hverdage efter modtagelse af regnskabserklæringen skal kunden sende kvitteringssvaret til Statens Administration – hvis deadline ikke overholdes, kan Statens Administration ikke garantere, at kvitteringssvaret bliver behandlet
  4. Senest fire hverdage efter deadline for afsendelse af kvitteringssvaret skal Statens Administration lave opfølgning herpå til kunden
  5. Yderligere opfølgning på perioden kan ske fra begge parters side indtil afsendelsen af næste periodes regnskabserklæring omkring d. 15. i måneden efter