Regnskabserklæringer

Regnskabserklæringen giver kunden et samlet overblik over periodens afstemninger .

Af opgavesplittet fremgår det, når Statens Administration er ansvarlig for afstemningerne. Målgruppen for regnskabserklæringerne er derfor kunderne i Statens Administration.

Formålet med regnskabserklæringen

Formålet med regnskabserklæringen er at give kunden sikkerhed for, at regnskab er afstemt. Af opgavesplittet på Epicenteret fremgår det, hvilke processer Statens Administration er ansvarlig for – afstemningerne i regnskabserklæringen tager udgangspunkt i opgavesplittet. I regnskabserklæringen erklærer Statens Administration sig månedligt om en række løn-, og regnskabsmæssige forhold og vedlægger behørige bilag og afstemninger. Der udarbejdes en regnskabserklæring for hver af kundens bogføringskredse.

Proces for regnskabserklæringen

  1. Senest fire hverdage efter periodeluk i Navision sender Statens Administration punkt 1 og 2 til kunden
  2. Omkring d. 15. i måneden sender Statens Administration den resterende del af regnskabserklæringen til kunden
  3. Senest seks hverdage efter modtagelse af regnskabserklæringen skal kunden sende kvitteringssvaret til Statens Administration – hvis deadline ikke overholdes, kan Statens Administration ikke garantere, at kvitteringssvaret bliver behandlet inden næste periodeluk i Navision
  4. Senest fire hverdage efter deadline for afsendelse af kvitteringssvaret skal Statens Administration lave opfølgning herpå til kunden
  5. Yderligere opfølgning på perioden kan ske fra begge parters side indtil næste periodeluk i Navision

Introduktionsvideo til Regnskabserklæringen 4.0

Standardiseret erklæring

Regnskabserklæringen er en standardiseret erklæring, som Statens Administration udarbejder for samtlige kunder. Med regnskabserklæringen får kunden sikkerhed for, at regnskabet er afstemt samt et overblik over differencer og åbentstående poster, der skal følges op på. Statens Administration specificerer endvidere ud for hver difference eller åbentstående post, om det er Statens Administration eller kunden, der har ansvaret for at følge op herpå. Dermed står det klart, hvad Statens Administration har ansvaret for, og hvad kunden selv har ansvaret for at følge op på.

I kan læse mere om regnskabserklæringen i Epicenter.

Gå til proces for udarbejdelse af regnskabserklæring