Finans

Finans består af to teams som varetager bl.a. bankafstemning, anlægsaktiver, skattekontoer, afregning af moms, salgsfakturaer, rykkere, DDI'er vedr. anlæg, debitor og ressort mv.

Teamorganisering

I Finans er vi organiseret i to teams med hver ca. 25 medarbejdere. De to teams er opdelt i mindre grupper. Grupperne er ansvarlige for at betjene en række kunder, hvilket betyder, at der er flere medarbejdere, der arbejder med de samme kunder. Samtidig understøtter grupperne hinanden på tværs både i eget team, men også på tværs af hele Finans. Vi prioriterer dagens opgaver ved tavlemøder.

I Finans varestages blandt andet følgende opgaver:

  • Bankafstemning
  • Debitor, fakturering og rykkerprocedure
  • Anlæg, afskrivning, likviditetsflyt kvalitetssikring af kartotek
  • DDI'er vedrørende debitor og finans
  • Momsafregning
  • Skattekonto
  • Regnskabserklæring

Stort set alle opgaver løses ved hjælp af standardiserede processer, som er beskrevet i Epicentret.

Processerne optimeres og vedligeholdes løbende i procesgrupperne. Procesgrupperne består af medarbejdere fra driftsteamene og en repræsentant fra controllerteamet, en teamleder fra driften er tovholder.

Derudover har Finans et tæt samarbejde med robotudviklingsteamet. Medarbejderne er med til at udpege manuelle standardiserede processer, som med fordel kan løses af en softwarerobot. På den måde frigøres ressourcer til udvikling af kvalitet og effektivisering af andre opgaver.

Der anvendes allerede et antal robotter til løsning af opgaver i driften.