Statens HR og HR-sag

Statens HR er et HR-system med oversigt over alle medarbejdere, organisationstilknytning, kontakter og effekter mv. SHR indeholder felter og elementer, som kan give SAM oplysninger til delvis erstatning for blanketterne i Lønportalen.

HR-sag er et elektronisk blanketsystem, hvor kunden opretter en serviceanmodning, som kun indeholder lønnummer og ikrafttrædelsesdato. På baggrund af dette kan Statens Administration trække en rapport, som er grunddokumentation for Statens Administrations berigelse af oplysninger og indberetning i lønsystemet.

Der er mulighed for at kommunikation mellem kunden og Statens Administration, hvis der opstår tvivl eller der er mangler i oplysningerne. Statens Administration kan sende en besked til kunden, hvorefter kunden retter i Statens HR og skriver en besked til Statens Administration om, at serviceanmodningen er klar til sagsbehandling igen. Dermed benyttes den samme serviceanmodning i stedet for at sende en ny. Når Statens Administration har sat en sag til løst, får kunden besked og kan foretage evt. videre fornødent.

Det er vigtigt, at kunden ikke ændrer i serviceanmodningerne efterfølgende uden at aftale det med Statens Administration.

Statens Administration foretager sig intet ift. evt. bemærkninger og informationer i ’Detaljer i serviceanmodning’ i SA, da serviceanmodninger ikke bliver 2. godkendt ved kunden. Selve godkendelsen af oprettelser og ændringer sker i Statens HR og derfor må Statens Administration kun agere på oplysninger, der udtrækkes via Rapporten.

Afleveringsfrister

Serviceanmodninger til Ansættelser, modtaget inden kl. 12.00 på en arbejdsdag, vil blive behandlet samme dag.

Serviceanmodninger til processen Ansættelse, som modtages efter kl. 12.00 på en arbejdsdag, vil senest blive behandlet dagen efter inden kl. 12.00.

OBS: Det kan ikke forventes, at der behandles blanketter på lønkørselsdagene, da der ikke vil være tid til at nå kontrol- og godkendelsesprocesserne, inden lønsystemet lukker kl. 14.00.

På alle andre serviceanmodninger følges afleveringsfristerne i Lønkalenderen på samme måde som blanketter, som indsendes via Lønportalen.

Se alle afleveringsfrister her

Generelle vejledninger

Økonomistyrelsen har udarbejdet disse vejledninger

Vejledning til felter i kompensation

Blanketter i Lønportalen

Kunder, som anvender Statens HR og dermed sender serviceanmodninger til Statens Administration via HR Sag, må ikke anvende lønportalen til nedenstående indberetninger

  • Oprettelse af ny medarbejder
  • Udbetaling af tillæg
  • Ændringer af medarbejderoplysninger
  • Anmeldelse af fratrædelse

Blanketten ”Andre indberetninger” må kun anvendes, hvis ikke det er muligt at indberette de relevante ændringer via HR Sag.

Alle øvrige indberetninger til Statens Administration sker fortsat via Lønportalen.