Statens Administrations setup for RPA

Statens Administration har siden efteråret 2016 arbejdet med RPA-teknologi. Udover robotudvikling har vi desuden arbejdet med at få udviklet og defineret en organisering af og processer for, hvordan vi vil styre RPA-udviklingen.

Fra det første pilotprojekt og frem til nu har vi løbende vurderet, hvorledes vi skal styre og drive udvikling af RPA. Vi udvikler og ændrer konstant vores model efterhånden, så vi opnår mere viden og indsigt.

Organisering og bemanding af RPA-team

Statens Administration har valgt at styre robotudvikling og den løbende drift centralt via et RPA-team i kontoret Kunder og Kvalitet. RPA-teamet arbejder tæt sammen med øvrige teams i Statens Administration om udvikling og drift. RPA-teamet består i dag af tre RPA-udviklere, en LEAN konsulent, en proceskonsulent og en projektleder, nogle af teamets medlemmer varetager dog flere roller

I forhold til udvikling af robotter kræves også bistand fra andre dele af organisationen. Vi får således hjælp til udvikling fra forretningsspecialister fra Løn eller Regnskab, samt processpecialister og produktspecialister fra afdelingen Kunder og kvalitet.