Proces for udvikling af robotter

Vi har en overordnet proces for vores arbejde med robotter, som favner både nyudvikling, videreudvikling og ikke mindst drift af automatiserede processer. Processen falder i fire hovedfaser:

Livscyklus for ideer,udvikling og drift af automatiseringer

 

 1. Visitering og prioritering:
  Når vi modtager ideer til automatisering, er det vigtigt at få afklaret egnetheden og potentialet af idéen. Vi har en vurderingsproces, der på et overordet niveau evaluerer egnethed, risici og besparelsespotentialet. Det samme gælder som udgangspunkt for ændringsønsker, som også skal prioriteres ind mellem andre udviklings- og driftsaktiviteter.
 2. Udvikling af robot:
  Når vi har udvalgt en kandidat, starter vi med at afholde en indledende workshop for at grave et spadestik dybere ned i selve processen. På baggrund af analysen kan vi vælge at stoppe eventuelt yderligere arbejde med kandidaten. Der er et ”go/no-go” beslutningspunkt efter dette punkt. Besluttes det at gå videre med udviklingen gøres det i en række sprint af to ugers varighed. Fokus er på at frembringe en kørende version af robotten efter hvert sprint. Gennemførelse af test og nødvendig dokumentation udarbejdes også løbende sammen med udviklingen.
 3. Accepttest og idriftsættelse:
  Efter godkendt accepttest indgås aftale med ”kunden” (dvs. vores løn og regnskabsteams) og rammerne for idriftsættelse og hypercare for robotten, herunder også udrulningstakt og undervisning af de medarbejdere, der skal arbejde sammen med robotten.
 4. Overvågning og drift:
  Efter idriftsættelse af robotten indgår den i vores løbende drift sammen med de andre robotter. I 14-dages rul (som følger vores sprintplanlægning), vil en af robotudviklerne være allokeret til drift og overvågning. Den driftsansvarlige holder øje med at alle robotter afvikles som planlagt og sørger for genstart, mindre fejlrettelser, kontakt til procesansvarlig og lignende. Den driftsansvarlige vil også screene og allokere fejl og mindre ændringer (Incidents og Minor Changes) til de andre udviklere.