Regnskab årsafslutning 2022

Her finder du vejledningsmaterialer og tidsplan for årsafslutningen 2022.

Aktuelt:

Kontaktpersoner i årsafslutningen - gældende for P13.1:

Statens Administration har den 18. november 2022 udsendt en ny generel Bemyndigelseserklæring på Økonomiområdet. Her angives blandt andet kontaktpersoner i P13.1 herunder hvilke fagområder der må godkendes for.
Bemyndigelseserklæringen skal være indsendt senest den 5. december 2022 til Kundebetjening –
.

Årsafslutningen for 2022 gennemføres efter de samme overordnede retningslinjer som årsafslutningen for 2021.

Det betyder, at perioden frem til 13. januar 2022 anvendes til afslutning af periode 12, mens anden halvdel af januar måned reserveres til færdiggørelse af periode 13.1. Endeligt forbeholdes første uge af februar til væsentlige fejlrettelser, hvorefter der lukkes for al bogføring den 9. februar 2022.


Regnskabserklæring for periode 12

For periode 12 udføres der en regnskabserklæring i lighed med sidste år. Det betyder, at der er følgende afvigelser i forhold til en normal periode:

  • Punkt 2, 3, 6, 7 og 11 udskydes til periode 13
  • Punkt 4 og 5: Afstemning af moduler fastholdes i periode 12, mens kommenteringen af åbne poster mv. udskydes til periode 13
  • Punkt 10: Rapporten vedhæftes, mens kommentarer udskydes til periode 13.

På lønområdet udarbejdes alle punkter.