Regnskab årsafslutning 2022

Her finder du vejledningsmaterialer og tidsplan for årsafslutningen 2022.

Aktuelt:

Nulstil finans

Nulstil finans kører automatisk den 10. februar 2023 – P13.2 skal være lukket inden nulstilling foretages.


 

Regnskabserklæringen periode 13

Statens Administration lukker regnskabserklæringen for periode 13 torsdag den 16. februar 2023, og I bedes kvittere for regnskabserklæringen i SKS indsende kvitteringssvaret senest fredag den 24. februar 2023.


Der må nu bogføres i P13.2

Statens Administration har nu foretaget SKS afstemning af P13.1, og der må nu bogføres i P13.2.

Årsafslutningen for 2022 gennemføres efter de samme overordnede retningslinjer som årsafslutningen for 2021.

Det betyder, at perioden frem til 13. januar 2022 anvendes til afslutning af periode 12, mens anden halvdel af januar måned reserveres til færdiggørelse af periode 13.1. Endeligt forbeholdes første uge af februar til væsentlige fejlrettelser, hvorefter der lukkes for al bogføring den 9. februar 2022.


Regnskabserklæring for periode 12

For periode 12 udføres der en regnskabserklæring i lighed med sidste år. Det betyder, at der er følgende afvigelser i forhold til en normal periode:

  • Punkt 2, 3, 6, 7 og 11 udskydes til periode 13
  • Punkt 4 og 5: Afstemning af moduler fastholdes i periode 12, mens kommenteringen af åbne poster mv. udskydes til periode 13
  • Punkt 10: Rapporten vedhæftes, mens kommentarer udskydes til periode 13.

På lønområdet udarbejdes alle punkter.