BEMÆRK!

I bedes være opmærksom på følgende vedr. regnskabserklæring periode 3

Hvis I ønsker, at SAM følger op på jeres kvitteringssvar for periode 3, skal I sende kvitteringssvaret senest mandag den 27. april 2020. SAM lukker regnskabserklæringen for periode 3 fredag den 17. april 2020.

Årlig regulering af afhændede af anlæg

Salg af anlæg, enten ved reelt salg eller kassation/skrotning, skal følges op af primoposteringer samt inaktivering af relevante anlæg umiddelbart efter årsafslutningen.
Dette foregår ved, at SAM Finans de næste dage udsender mail med bilag på anlæg som er afhændet i 2019.
Dette skal godkendes og returneres til SAM Finans senest den 25.03.20.
SAM Finans vil herefter foretages relevante bogføringer senest den 31.03.20
Bilag, dokumentation og godkendelse vedhæftes regnskabserklæringen for P03.

Årlig afstemning af FF5

Den årlige afstemning af FF5 kontoen, udføres via SAM Finans som i disse dage udsender mail med kontoskema med opgørelse af FF5 kontoen.
Dette skal godkendes og returneres til SAM Finans senest den 24.03.20.
SAM Finans vil herefter foretages relevante bogføringer/likviditetsflytninger senest den 31.03.20
Bilag, dokumentation og godkendelse vedhæftes regnskabserklæringen for P03.

Se evt. Økonomistyrelsens Vejledning om selvstændig likviditet – august 2016

Det sker i april

 

2. april  Udvidet åbningstid til kl. 17.00 13. april Anlæg - seneste dato for likviditetsflytning P03
3. april Navision - sidste dag i P03 17. april Regnskabserklæring P03  
3. april Udvidet åbningstid til kl. 17.00 22. april Udbetaling af 12.-delsrate
3. april Frist for afskrivning - måned og kvartal 24. april Udbetaling af 12.-delsrate
8. april 1. lønkørsel forventes indlæst   27. april Moms 3. md
13. april Udb. af Købsmomsrefusion P03 28. april 2. lønkørsel forventes indlæst  

 

Seneste nyt fra Regnskab

Tilkøbsydelser

Regnskab tilbyder tilkøbsydelser indenfor en række forskellige områder.

Disse områder indebærer:

  • Fakturamanager for IndFak
  • Bogholderi
  • Håndtering af rejser

Få yderligere info om tilkøbsydelserne

Kontakt

Man - tor kl. 9-15 (fre kl. 9-13)
2. og 3. hverdag i måneden kl. 9-17 

Kontakt dit team

Kreditorteam 1

Teamleder

Lene Kristensen

Telefon: 4115 3458
E-mail:

Kreditorteam 2

Teamleder

Lone Sørensen

Telefon: 3034 8752
E-mail: 

Finansteam 1

Teamleder

Ellen Ninna Hansen

Telefon: 7231 1384
E-mail:

Finansteam 2

Teamleder

Barbara Macdonald Arnskov

Telefon: 4187 8715
E-mail: 

Teamleder

Lotte Malmgaard

Telefon: 7231 1585
E-mail:

""

Regnskabserklæringer

Formålet med regnskabserklæringerne er at give kunderne i Statens Administration sikkerhed for, at deres regnskab er afstemt. I regnskabserklæringerne erklærer Statens Administration sig månedligt om en række regnskabs- og lønmæssige forhold pr. bogføringskreds.

Gå til proces for regnskabserklæringer i Epicentret

""

Kreditor

Kreditor håndterer 980.000 købsfakturaer og 122.000 rejseafregninger hvert år. Det understøtter vi bl.a. ved at arbejde i processer og løbende optimere kvaliteten og effektivisere arbejdsgangene.

Læs om Kreditors opgavevaretagelse og teamorganisering