Vær opmærksom på:

Salgsprovenu på anlæg – Årsafslutningen 2019

Danmarks statistik opgør og anvender Statens faktiske salgsindtægter af immaterielle og materielle anlægsaktiver i forbindelse med udarbejdelse af offentlige finanser i nationalregnskabet. For regnskaber som betjenes af Statens Administration, foretager vi beregning og bogføring af salgsprovenuet én gang årligt på de omkostningsbaserede regnskaber. Læs hele nyheden her
Bogføringen skal foretages inden udgangen af periode 13.1.

Det sker januar

 

13. januar Udvidet åbningstid til kl. 17.00 27. januar Afregning af moms for december
14. januar Navision sidste dag i P12 27. januar Anlægsafstemning incl. schratch P13
14. januar Frist for anlægsafstemning P12 27. januar Ekstraordinære anlægsafskrivninger P13
14. januar Udvidet åbningstid til kl. 17.00 27. januar Salgsprovenu af anlæg
15. januar Afslut år 27. januar 2. lønkørsel forventes indlæst
15. januar 1. lønkørsel forventes indlæst 28. januar Anlæg - seneste dato for likviditetsflytning P12 + P13
17. januar Udbetaling af momsrefusion P12 29. januar SKS afstemning
21. januar Regnskabserklæring P12 30. januar Navision sidste dag i P13.1
24. januar Udbetaling af 12.-dels rate    

 

Seneste nyt fra Regnskab

""

Regnskabserklæringer

Formålet med regnskabserklæringerne er at give kunderne i Statens Administration sikkerhed for, at deres regnskab er afstemt. I regnskabserklæringerne erklærer Statens Administration sig månedligt om en række regnskabs- og lønmæssige forhold pr. bogføringskreds.

Gå til proces for regnskabserklæringer i Epicentret

Kontakt

Man - tor kl. 9-15 (fre kl. 9-13)
2. og 3. hverdag i måneden kl. 9-17 

Kontakt dit team

Kreditorteam 1

Teamleder

Lene Kristensen

Telefon: 4115 3458
E-mail:

Kreditorteam 2

Teamleder

Lone Sørensen

Telefon: 3034 8752
E-mail: 

Finansteam 1

Teamleder

Ellen Ninna Hansen

Telefon: 7231 1384
E-mail:

Finansteam 2

Teamleder

Barbara Macdonald Arnskov

Telefon: 4187 8715
E-mail: 

Teamleder

Lotte Malmgaard

Telefon: 7231 1585
E-mail:

Ny release til Navision - Rejsekreditor

Onsdag den 31. oktober 2018 kommer Moderniseringsstyrelsens oktober-release til Navision med ændring til håndtering af rejsekreditorer.

Baggrunden for ændringen er sikkerhedsmæssige årsager og at det ikke må være muligt at rette direkte på kreditorstamkort samt bank- og betalingsoplysninger.

Få yderligere oplysninger og vejledninger

Tilkøbsydelser

Regnskab tilbyder tilkøbsydelser indenfor en række forskellige områder.

Disse områder indebærer:

  • Fakturamanager for IndFak
  • Bogholderi
  • Håndtering af rejser

Få yderligere info om tilkøbsydelserne

""

Kreditor

Kreditor håndterer 980.000 købsfakturaer og 122.000 rejseafregninger hvert år. Det understøtter vi bl.a. ved at arbejde i processer og løbende optimere kvaliteten og effektivisere arbejdsgangene.

Læs om Kreditors opgavevaretagelse og teamorganisering