Softwarerobotter

Klarer enkle opgaver seks gange hurtigere

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Nyheder om Robotter

RPA - Robotic Process Automation

RPA er et værktøj til at automatisere forretningsprocesser. RPA omfatter ikke en fysisk robot, men er software på en computer, der kopierer det arbejde et menneske udfører på computeren, trin for trin, klik for klik.

Dog er der visse begrænsninger af hvad RPA er specielt velegnet til.

Læs mere om Statens Administrations erfaring med anvendelse af RPA

Kontakt

Vil du vide mere om Statens Admnistrations erfaring med robotudvikling, kan du kontakte:

Teamleder Niels-Christian Pallisgaard Aaen

3392 8249

Projektleder Karin Bæk Hjermitslev

4170 3985

""

Vi deler viden med hinanden

Statens Administration vil gerne fortælle om de erfaringer vi har gjort os, lige som vi gerne vil høre fra andre, der arbejder med automatisering.

Vi vil gerne dele vores viden og deltager gerne i møder og erfa grupper. Vi har selv startet en erfa gruppe op og har planer om at etablere ydereligere videndelingsfora.

Læs mere om Erfa grupper

""

Hvad skal man overveje når man gerne vil i gang med RPA

Arbejdet med RPA kræver specielle kompetencer, i forhold til at afdække de processer der skal automatiseres og i forhold til at kode og opsætte robotterne. Et vigtigt element er også at skabe relationen til de medarbejdere, der skal arbejde sammen med robotten.

Læs mere om hvorledes vi har organiseret arbejdet med RPA

""

Hvad er Statens Administrations planer for RPA

Statens Administration har arbejdet med RPA siden 2016 og arbejder til stadighed med at forbedre, hvordan vi arbejder med RPA.

Samtidig vi fokuserer vi på at udvikle flere robotter, der kan støtte vores løn- og regnskabs medarbejdere i det daglige arbejde.

Læs mere om vores rejse og planer fremadrettet