Økonomi

Økonomi varetager en række tilkøbsydelser samt administrerer en række ordninger.

Tilkøbsydelserne omfatter:

  • Koncern Økonomi-opgaver
  • Fakturamanagerrollen
  • Håndtering af rejser

Administration af ordninger omfatter:

Kortadministration

Statens Administration varetager administration af kreditkort, herunder oprettelse, ændringer og lukning af kort.

Nationale eksperter

Statens Administration varetager ansøgninger om refusion af lønudgifter m.m. for udsendte Nationale Eksperter.

Organisering i teams

Økonomi er organiseret i et team med ca. 15 medarbejdere fordelt på to grupper. Grupperne understøtter hinanden på tværs.

Økonomi har fokus på at have et tæt samarbejde med vores robotudviklingsteam. Medarbejderne er med til at udpege processer, som f.eks. kan være særligt tunge standardiserede processer, og hvor der med fordel kan anvendes en softwarerobot. På den måde frigøres vigtige ressourcer til andre opgaver.

I øvrigt henvises der til procesbeskrivelserne i Epicentret.