System- og begrebsoversigt

Som kunde hos Løn kan bliver man mødt af flere forskellige systemer og begreber, som vi på denne side kort vil beskrive.

Standardmodel for opgavesplit

Beskriver, hvor opgaverne i forhold til indberetning i lønsystemet er fordelt mellem kunde og Statens Administration.

Find vejledning under HR-løn 

HR-løn

HR-Løn er et forsystem til Statens LønSystem SLS, som Statens Administrations kunder kan anvende til indberetning af engangsløndele samt løn til timelønnede iht. opgavesplittet.

Læs beskrivelse af HR-løn

Lønportalen

Bruges til indberetning af lønbestillinger i henhold til opgavesplittet, hvorefter Statens Administration sikrer videre sagsbehandling i lønsystemet.

Find yderligere beskrivelse af Lønportal

Lønkalender

Angiver datoer for afleveringsfrister til SAM, lønkørsler og udbetalinger.

Find Lønkalenderen

Fejlblanketter

Anvendes til at indberette fejl fra Statens Administrations side, som kunden konstaterer efter en lønkørsel.

Læs mere om indmelding af fejl

Afrapportering

Statens Administration sender en afrapportering efter hver lønkørsel med angivelse af, hvilke fejl og opmærksomhedspunkter, som kunden eller Statens Administration skal forholde sig til.

Lønkørsel

Hver måned er der en 1. lønkørsel og en 2. lønkørsel. 1. lønkørsel er primært til timelønnede og til reguleringer bagud. 2. lønkørsel er primært til den faste månedsløn.

Dispositionsdato

Det er den dato, hvor lønnen er til rådighed på lønmodtagerens konto i et pengeinstitut.

Digital signatur/NemID

Digital signatur/NemID er en elektronisk underskrift, som sikrer, at man er den, man udgiver sig for og er en vigtig forudsætning i det offentlige.

Epicenter

Indeholder alle Statens Administrations procesbeskrivelser og kan anvendes til at understøtte opgavesplittet mellem kunderne og Statens Administration.

Find Epicentret 

Kundeportal

Kundeportalen er et fælles værktøj for kunderne og Statens Administration, som giver et overblik over oplysninger såsom kundeaftaler, drejebøger, kontaktoplysninger, mødedokumenter og lignende. Det er vigtigt, at kunderne selv angiver de rette kontaktpersoner.

Gå til Kundeportalen

Serviceportalen

Anvendes til at oprette sager på de fællesstatslige supportsystemer såsom Brugeradministration, Statens Lønløsning, Økonomi og Regnskab, Statens BI-Rapportering mv.

Læs mere Serviceportalen