Ny Serviceportal på de fællesstatslige supportsystemer

Den 1. marts 2019 går Serviceportalen i luften.

Med den nye Serviceportal vil I som kunder nemt få et samlet overblik over de sager, som I har oprettet, og I vil samtidig altid have mulighed for at følge status på sagerne. I kan udelukkende se de sager, som I hver især har oprettet.

I SAM Serviceportal vil det desuden være muligt at søge svar på ofte stillede spørgsmål eller søge i vidensbasen efter løsninger. Det sikrer, at der vil være mulighed for, at I hurtigt og nemt kan finde svar på det, I søger, uden at oprette en sag, hvilket vil spare jer tid.

Det betyder dermed, at I som kunder fremover skal oprette sager via Serviceportalen, når I henvender jer ang. systemsupport, frem for at skrive til postkasserne Modstoko@modst.dk og Modstlon@modst.dk, som nedlukkes

Vi har besluttet at lave en visuel opdeling af vores arbejdsområder og systemer med henblik på at understøtte en overskuelig og intuitiv tilgang for jer som kunder.

Der kan oprettes sager på følgende fem områder, som hver dækker en række systemer:

  • Brugeradministration (Alle relevante systemer)
  • Statens Lønløsning (fx SLS/HR-Løn og Statens Pensionssystem)
  • Økonomi og Regnskab (fx Navision Stat, RejsUd og IndFak)
  • Statens BI-Rapportering (fx LDV og ISOLA)
  • Øvrige (fx Campus og Opsætning af Nemhandelsregistreringer)

Ved at klikke på et område, kan I via formularer oprette sager i de forskellige systemer, der tilhører området. For eksempel kan I oprette en sag om ’Navision Stat’ ved at klikke på ’Økonomi og Regnskab’, og henvendelser i forbindelse med ’SLS/HR-Løn’ skal ske via ’Statens Lønløsning’.

 Statens administrations serviceportal

Følgende er ikke omfattet af Serviceportalen:

  • Statens Bevillingslovssystem
  • Statens eRekruttering
  • PENSAB
  • Statens Indkøb
  • Spørgsmål om regnskabsregler, konteringsprincipper, kontoplan, nummerstruktur samt vedr. oprettelse/nedlæggelse/ændringer af SKB konti

Læs mere om, hvem du skal kontakte herom.

Hvordan opretter I jer som brugere?

Som kunde vil I blive tilknyttet jeres primære institution, når I opretter jer som bruger på SAM Serviceportal. For at sikre, at I er oprettet på den rigtige institution, validerer vi jeres domænenavn i jeres mail, og vurderer vi, om domænet kan tilknyttes den valgte institution.

Du skal oprette dig som bruger ved at trykke på Opret dig som bruger, hvor nedenstående formular efterfølgende vil fremkomme. 

 

brugeroprettelse på serviceportalenStatens administrations serviceportal

På vores hjemmeside kan du finde vejledning til hvordan du opretter dig som bruger samt vejledning til generel brug af Serviceportalen. 

Du skal være opmærksom på, at der efter oprettelse formular ikke med det samme kan tilgå Serviceportalen. 

Har I brug for at oprette sager på flere institutioner, skal I logge på SAM Serviceportal, når I har oprettet jer som bruger. Her skal I på forsiden vælge ’Brugeradministration’ og efterfølgende vælge ’Adgang for fællesskaber’. Denne mulighed er ikke tilgængelig for konsulenter, da de skal anvende de forskellige brugere, som de opretter sig med på vegne af forskellige institutioner.

Vi håber, at I bliver glade for Serviceportalen

Implementeringen af Serviceportalen skal skabe en forbedret kundeoplevelse, når I har behov for support, og samtidig skal den give jer et bedre overblik over sager. Det vil også betyde, at I som kunder ikke længere skal oprette sager via mails, da det vil foregå gennem serviceportalen, men ellers vil I ikke mærke nogen forskel. I skal dog være opmærksomme på, at alle nuværende sager vil blive færdigbehandlet i de eksisterende systemer.

Det er hensigten, at der med tiden vil blive udviklet på løsningen, som løbende skal sikre forbedret funktionalitet.