Få besked, når det er tid til at indsende refusionsblanketter

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag en påmindelsesmail, når det er tid til at indsende refusionsblanketter om graviditetsbetinget fravær samt ændringer for fuld- og deltidssyge.

Ansøgningsfrister for refusion

På denne side kan du se vigtige frister for søgning af refusion inden for forskellige områder, som blandt andet omfatter sygdom, fleksjob, barsel mv.

 

Ansøgningsfrister for refusion

I forbindelse med anmeldelse af Kundens frist over for Statens AdministrationStatens Administrations frist over for udbetalings-myndighederneUdbetalings-myndighed
Sygdom Anmeldes løbende, indenfor 4 uger Senest 5 uger efter første fraværsdag Kommune
Sygdom op til 30 dage, med § 56-aftale Anmeldes løbende, indenfor 2 måneder Senest 3 måneder efter første fraværsdag Kommune
Sygdom over 30 dage, med § 56-aftale Anmeldes løbende, indenfor 4 uger Senest 5 uger efter første fraværsdag Kommune
Fleksjob, sygdom op til 30 dage Anmeldes løbende, indenfor 2 måneder Senest 3 måneder efter første fraværsdag Kommune
Fleksjob, sygdom over 30 dage  Anmeldes løbende, indenfor 4 uger senest 5 uger efter første fraværsdag Kommune
Nyansat (de første 8 uger), sygdom
op til 30 dage
Anmeldes løbende, indenfor 2 måneder Senest 3 måneder efter første fraværsdag Kommune
Nyansat (de første 8 uger), sygdom
over 30 dage
Anmeldes løbende, indenfor 4 uger Senest 5 uger efter første fraværsdag Kommune
Graviditetsbetinget sygdom Anmeldes løbende, indenfor 4 uger Senest 5 uger efter første fraværsdag Udbetaling Danmark
Anmeldelse af graviditetsorlov Anmeldes samtidigt med indrapportering af afgangsårsag, dog senest 10 uger efter fødslen Senest 8 uger efter den sidste orlovsdag Udbetaling Danmark
Anmeldelse af barselsorlov Anmeldes løbende, dog senest 4 uger efter påbegyndt orlov Senest 8 uger efter den sidste lønnede orlovsdag Udbetaling Danmark
Anmeldelse af forældreorlov Anmeldes løbende, dog senest 4 uger efter påbegyndt orlov Senest 8 uger efter den sidste orlovsdag Udbetaling Danmark
Delvis barsel Anmeldes løbende, dog senest 4 uger efter påbegyndt orlov Senest 8 uger efter den sidste orlovsdag Udbetaling Danmark
Pasning af alvorligt sygt barn § 26 Anmeldes løbende, indenfor 4 uger Senest 8 uger efter den sidste lønnede fraværsdag Udbetaling Danmark
Personlig assistance

Anmeldes senest den 12. april for 1. kvartal; den 12. juli for 2. kvartal; den 12. oktober for 3. kvartal og 12. januar for 4. kvartal.

Senest kvartalsvist ultimo i måneden efter kvartalets afslutning Kommune