Indlæser formular...

Ansøgningsfrister for refusion

På denne side kan du se vigtige frister for søgning af refusion inden for forskellige områder, som blandt andet omfatter sygdom, fleksjob, barsel mv.

Vær opmærksom på, at blanketten 'Refusion: Udbetalingsmeddelelser' kun må indeholde udbetalingsspecifikation på:

 • Løntilskud
 • Fleksjob – Kommunalt
 • Ressourceforløb
 • Personlig assistance
 • Voksenelever
 • Plejeorlov (§119)

Breve fra myndigheder indsendes på blanketten 'Refusion: Breve fra myndigheder'

Indsendes til Statens Administration:

 • Kommune – Forlængelse af sygedagpengeperiode
 • Kommune – Orientering – muligt bortfald af refusion for sygedagpenge (pga. manglende medvirken)
 • Kommune – Raskmeldingsbrev
 • Kommune – Overgang til ressourceforløb/jobafklaring
 • Kommune – Tilbagebetalingskrav
 • Kommune/Udbetaling Danmark – Ophør af refusion
 • Udbetaling Danmark – ”I skal have penge tilbage”
 • Udbetaling Danmark – ”I skal indberette barselsorlov på NemRefusion igen”
 • Udbetaling Danmark – Afslagsbrev/Delvist afslag
 • Udbetaling Danmark – ”I skal tage stilling til oplysninger”
 • Udbetaling Danmark – Svar indenfor 3 uger: ”I kan få refusion”

Indsendes ikke til Statens Administration:

 • Fra UDK – Jeres udbetaling af refusion
 • Fra Kommunerne – Bogføringsbilag