Få besked, når det er tid til at indsende refusionsblanketter

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag en påmindelsesmail, når det er tid til at indsende refusionsblanketter om graviditetsbetinget fravær samt ændringer for fuld- og deltidssyge.

Ansøgningsfrister for refusion

På denne side kan du se vigtige frister for søgning af refusion inden for forskellige områder, som blandt andet omfatter sygdom, fleksjob, barsel mv.

Ved anmeldelse af

Kundens frist over for Statens Administration

Udbetalingsmyndighed

Blankettype i Lønportalen

Nyt sygefravær

Anmeldes senest 28 dage efter første hele fraværsdag

Kommune

Refusion: Sygemelding (ny)

Igangværende sager for delvist sygefravær 

Opfølgning indsendes senest den 12. hver måned

Kommune

Refusion: Opfølgning på eksisterende sygdom

Sygefravær op til 30 dage med §56-aftale

Anmeldes senest 60 dage efter første fraværsdag

Kommune

Refusion: Sygemelding (ny)

Sygefravær over 30 dage med §56-aftale

Anmeldes senest 28 dage efter første fraværsdag

Kommune

Refusion: Sygemelding (ny)

Fleksjob, sygefravær op til 30 dage

Anmeldes senest 60 dage efter første fraværsdag

Kommune

Refusion: Sygemelding (ny)

Fleksjob, sygefravær over 30 dage 

Anmeldes senest 28 dage efter første fraværsdag

Kommune

Refusion: Sygemelding (ny)

Nyansat (de første 8 uger), sygefravær op til 30 dage

Anmeldes senest 60 dage efter første hele fraværsdag

Kommune

Refusion: Sygemelding (ny)

Nyansat (de første 8 uger), sygefravær over 30 dage

Anmeldes senest 28 dage efter første hele fraværsdag

Kommune

Refusion: Sygemelding (ny)

Graviditetsbetinget sygefravær

Anmeldes senest 28 dage efter første fraværsdag

Udbetaling Danmark

Refusion: Graviditetsbetinget sygefravær (ny)

Igangværende sager for delvist graviditetsbetinget sygefravær

Opfølgning indsendes senest den 12. hver måned

Udbetaling Danmark

Refusion: Graviditetsbetinget sygefravær (opfølgning på eksisterende)

Ved anmeldelse af

Kundens frist over for Statens Administration

Udbetalingsmyndighed

Blankettype i Lønportalen

Graviditetsbetinget sygefravær

Anmeldes senest 28 dage efter første fraværsdag

Udbetaling Danmark

Refusion: Graviditetsbetinget sygefravær (ny)

Igangværende sager for delvist graviditetsbetinget sygefravær 

Opfølgning indsendes senest den 12. hver måned Udbetaling Danmark Refusion: Graviditetsbetinget sygefravær (opfølgning på eksisterende)

Anmeldelse af graviditetsorlov

Anmeldes samtidigt med indrapportering af afgangsårsag, dog senest 10 uger efter fødslen

Udbetaling Danmark

Refusion: Anmeldelse af graviditetsorlov

Anmeldelse af barselsorlov/fædreorlov

Anmeldes senest 6 uger efter fødsel

Udbetaling Danmark

Refusion: Indsendelse af barselsaftale

Anmeldelse af forældreorlov

Anmeldes senest 4 uger efter påbegyndt orlov

Udbetaling Danmark

Refusion: Indsendelse af barselsaftale

Delvis barsel

Anmeldes senest 4 uger efter påbegyndt orlov

Udbetaling Danmark

Refusion: Indsendelse af barselsaftale

Ved anmeldelse af

Kundens frist over for Statens Administration

Udbetalingsmyndighed

Blankettype i Lønportalen

Pasning af alvorligt sygt barn §26

Anmeldes senest 4 uger efter påbegyndt orlov

Udbetaling Danmark

Refusion: Andre indberetninger

Plejeorlov §119

Bevilling indsendes når aftale er udfærdiget

Kommune

Refusion: Andre indberetninger

Fleksjob

Bevilling: Vurdering af fleksjob indsendes når aftale er udfærdiget

Fleksfonden/kommune

Refusion: Andre indberetninger

AUB og VEU

Brev fra AUB/VEU indsendes når institution modtager brev til brug for forhåndsregistrering

AUB

Refusion: AUB-, VEU- og SVU-godtgørelse

Personlig assistance

Anmeldes senest den 12. april for 1. kvartal; den 12. juli for 2. kvartal; den 12. oktober for 3. kvartal og 12. januar for 4. kvartal

Kommune

 Refusion: Personlig assistance

Vær opmærksom på, at blanketten 'Refusion: Udbetalingsmeddelelser' kun må indeholde udbetalingsspecifikation på:

 • Løntilskud
 • Fleksjob – Kommunalt
 • Ressourceforløb
 • Personlig assistance
 • Voksenelever
 • Plejeorlov (§119)

Breve fra myndigheder indsendes på blanketten 'Refusion: Breve fra myndigheder'

Indsendes til Statens Administration:

 • Kommune – Forlængelse af sygedagpengeperiode
 • Kommune – Orientering – muligt bortfald af refusion for sygedagpenge (pga. manglende medvirken)
 • Kommune – Raskmeldingsbrev
 • Kommune – Overgang til ressourceforløb/jobafklaring
 • Kommune – Tilbagebetalingskrav
 • Kommune/Udbetaling Danmark – Ophør af refusion
 • Udbetaling Danmark – ”I skal have penge tilbage”
 • Udbetaling Danmark – ”I skal indberette barselsorlov på NemRefusion igen”
 • Udbetaling Danmark – Afslagsbrev/Delvist afslag
 • Udbetaling Danmark – ”I skal tage stilling til oplysninger”
 • Udbetaling Danmark – Svar indenfor 3 uger: ”I kan få refusion”

Indsendes ikke til Statens Administration:

 • Fra UDK – Jeres udbetaling af refusion
 • Fra Kommunerne – Bogføringsbilag