Lønportal

Oversendelsen af lønordrer fra kunderne til SAM Løn sker via en blanketløsning, Lønportalen, hvor de forskellige blankettyper kan tilgås. Adgangen til blanketløsningen kræver en virksomheds digitale signatur.

Vi kan nævne, at det er vigtigt, at:

 • Alle bestillinger foretages via lønportalen, så der er sikkerhed for funktionsadskilt 2. godkendelse.
  • Det er præciseret, at SAM ikke må indberette pba. mails eller telefonbeskeder.
 • Alle data på en bestilling og tilhørende dokumentation skal være entydige og korrekte.
  • Uanset karakteren af en evt. mangel eller fejl vil der skulle indsendes en ny bestilling (blanket) via lønportalen for, at SAM kan sagsbehandle. Også selvom SAM kan gætte, hvad der skulle have stået.
 • Al relevant dokumentation for sagsbehandlingen skal fremgå af bestillingen eller de vedhæftede bilag.
 • Der skal kun vedhæftes dokumentation, som er relevant for Statens Administrations sagsbehandling.
  • Lønportalen bør ikke anvendes som arkiv eller kompensere for manglende snitflader mellem enheder hos kunderne.
 • Opgavesplittet overholdes, så SAM kort fortalt indberetter alt, hvad der er varigt og kunderne indberetter engangsydelserne.
  • Der pågår pt. et arbejde med at få værktøjer til at hjælpe med denne vurdering.
 • Der er stort fokus på kontrolplanerne og for at mindske risikoen for dobbeltkontroller.
  • Kunderne er ansvarlige for deres egne lønkontrolplaner. SAM vil i den kommende tid tilbyde i samarbejde med kunderne at gennemføre et review af kontrolplanerne.
 • Fejlblanketten er kun til brug for fejl lavet af SAM. Vær opmærksom på, at kun fejl indsendt via en fejlblanket tæller med i fejlstatistikkerne.