Lønportal

Oversendelsen af lønordrer fra kunderne til Løn sker via en blanketløsning kaldet Lønportalen og indeholder en systemunderstøttet 2. godkendelse af blanketterne. Adgangen til blanketløsningen kræver en virksomheds digitale signatur.

Lønportalen giver stor sikkerhed i oversendelsen, idet der er en systemunderstøttet funktionsadskilt kontrol. Derudover er der krav om virksomhedens digitale signatur for at kunne tilgå Lønportalen samt en særskilt oprettelse som 2. godkender for at få adgang til at oversende til Statens Administration. 

Statens Administration behandler ingen lønindberetninger modtaget på anden måde end via Lønportalen. Statens Administration kan ikke fravige denne proces uanset årsagen til, at der er problemer hos kunden med at få indberettet og/eller godkendt lønordrer i Lønportalen.

FAQ

Funktionalitet

Den nye lønportal fungerer både i Chrome og Edge, som for mange af jer er standardbrowser. Vi oplever at nogle kunder har udfordringer med brug af digital medarbejdersignatur i Edge. Hvis i oplever problemer, anbefaler vi derfor at bruge Chrome.  

Der vil komme en fejlbesked, når du trykker ”Gem”. Derefter kan indtastningen rettes, og du kan trykke ”Gem” igen.

På blanketter med mulighed for masseindberetning vælger du, om det er indberetning for én medarbejder eller flere. Vælger du flere, skal cpr-nummer ikke indtastes.

Ja, søgefeltet giver mulighed for at søge på alle oplysninger indtastet på blanketten fx navn eller cpr-nummer.

Nej, der er kun validering på selve formatet xxxxxx-xxxx

Nej, den enkelte bruger skal selv ind og tilmelde sig.

Ja, det er en e-mail, der fremsendes manuelt i forbindelse med lønbehandlingen.

Nej, ikke færdigbehandlede sager overføres ikke, så de skal oprettes på ny i den nye lønportal.

Kladder og blanketter

Ja, alle har adgang til at se oprettede blanketter uanset status. Det forudsætter dog, at man har adgang til den løngruppe, blanketten er indberettet på.

Navnet på medarbejderen, du indberetter på, fremgår af blanketten. Der er i søgefeltet mulighed for at søge på indhold i oprettede blanketter som fx navn på medarbejder eller cpr-nummer.

Der er ikke et projekt i gang vedrørende indberetning på honorarlønnede. Implementeringsdato på dette er endnu ikke kendt. Indtil da indberettes honorarlønnede som i dag.

Nej, når blanketten er overført til Statens Administration, står den med status ”Overført”. Bliver den afvist under behandling ved Statens Administration, vil I modtage særskilt e-mail om dette på samme måde som i dag. Du kan herefter med fordel kopiere tidligere blanket, rette forkerte oplysninger og fremsende igen.

For nuværende er det kun referencenummeret, der vil fremgå.

Gamle kvitteringer overføres ikke til den nye lønportal, men vil være tilgængelige på den gamle lønportal, indtil den lukker den 31. december 2022.

Ja, der er mulighed for at tilmelde advisering på dette. 

Ja, alle oplysninger kopieres inklusiv eventuelle vedhæftninger.

Kvitteringer

Via filtrering kan du vælge blanketter med status ”Overført” samt vælge datointerval. Herefter kan du markere alle og downloade kvitteringerne i en samlet ZIP-fil.

Ja. Du modtager en kvittering, der indeholder en pdf med blanketoplysninger samt eventuelle vedhæftede bilag. Denne kvittering skal efterfølgende overføres til relevant EDSH-system som fx P360.

Hvis kvitteringen er godkendt, gemmes den i 30 dage. Hvis den ikke godkendes, gemmes den i op til seks måneder.

Roller og rettigheder

Første gang du logger på, mødes du af beskeden ”Ukendt bruger”. Din lokale brugeradministrator kan herefter tildele adgang og rettigheder. 

Nej, vi sikrer, at lokale brugeradministratorer oprettes, hvorefter adgange kan tildeles af disse lokalt. Brugeradministratorer vil modtage en e-mail, hvor vi beder dem logge ind.

Nej, man kan være alle tre roller på samtidig. Brugeradministrator giver adgang til administrationsportalen, Indmelder til at oprette og redigere blanketter, Godkender til at godkende blanketter.

Du modtager en e-mail, hvor du bedes logge på den nye portal. Herefter kan vi tildele dig adgange og rettigheder, og du modtager besked retur.