""

Forum for regnskabschefer

Forum for Regnskabschefer er et netværk for statslige Regnskabschefer, som er kunde hos Statens Administration, med henblik på dialog, videndeling og løbende udvikling af Statens Administration.

""

Kundetilfredshed

I alt har 79 procent af kunderne svaret på spørgsmålene, og der er kommet mange gode bemærkninger, som kan bruges til at forbedre den løbende kundekontakt og service i de enkelte teams.

På en skala fra 1-5 ligger den gennemsnitlige tilfredshed på 3,7. Det er en stigning på 9 procent i forhold til sidste år.

 

""

Kundeforum

Kundeforum er etableret som et strategisk forum, hvor samtlige departementer er repræsenteret.