Næste møde i Kundeforum

Tidspunkt:  Tirsdag den 24. september 2024 kl: 09:30 - 11:00

Sted: Mødecenteret, Landgreven 4, 1301 København K

Kundeforum

Kundeforum er etableret som et strategisk forum, hvor samtlige departementer er repræsenteret.

Kundeforum er et forum, hvor væsentlige ændringer af strategisk karakter i ydelser eller standardopgavesplit præsenteres og kan drøftes. Derudover kan der i Kundeforum ved lejlighed følges op på leverancer og udviklingsinitiativer i Statens Administration.

Mødekadence

Kundeforum afholdes i udgangspunktet to gange årligt i april og i september med deltagelse af chefer fra de enkelte departementer. Formandskabet ligger hos direktionen i Statens Administration.

Du kan her finde materiale for kommende og afholdte møder i Kundeforum.

Tidligere afholdte møder

 

18. april 2024

21. september 2023

13. april 2023

20. september 2022

22. april 2022

20. september 2021

6. april 2021

23. september 2020

6. marts 2020

23. oktober 2019