Næste møde i Kundeforum

Næste møde afholdes april 2022

Kundeforum

Kundeforum er etableret som et strategisk forum, hvor samtlige departementer er repræsenteret.

Her sker der en kvartalsvis opfølgning på leverancer og udviklingsinitiativer i Statens Administration. Ændringer i ydelser eller opgavesnit vil blive forlagt kundeforum. Kundeforum er sammensat af deltagere fra departementerne på chefniveau.

Mødekadence

Kundeforum holder møder ca. 2 gange om året i april og i september. Formandskabet ligger hos direktionen i Statens Administration.

Du kan her finde materiale for kommende og afholdte møder i Kundeforum.

Tidligere afholdte møder

 

20. september 2021

Hent præsentation

6. april 2021

Hent præsentation

23. september 2020

Hent præsentation

6. marts 2020

Hent præsentation

Hent mødereferat

23. oktober 2019

Hent præsentation

Hent referat

14. december 2016

Hent præsentation

Hent referat