Næste møde i Kundeforum

afholdes den 18. april 2023

Kundeforum

Kundeforum er etableret som et strategisk forum, hvor samtlige departementer er repræsenteret.

Kundeforum er et forum, hvor væsentlige ændringer af strategisk karakter i ydelser eller standardopgavesplit præsenteres og kan drøftes. Derudover kan der i Kundeforum ved lejlighed følges op på leverancer og udviklingsinitiativer i Statens Administration.

Mødekadence

Kundeforum afholdes i udgangspunktet to gange årligt i april og i september med deltagelse af chefer fra de enkelte departementer. Formandskabet ligger hos direktionen i Statens Administration.

Du kan her finde materiale for kommende og afholdte møder i Kundeforum.

Tidligere afholdte møder

 

20. september 2022

Hent præsentation

22. april 2022

Hent præsentation

20. september 2021

Hent præsentation

6. april 2021

Hent præsentation

23. september 2020

Hent præsentation

6. marts 2020

Hent præsentation

23. oktober 2019

Hent præsentation

14. december 2016

Hent præsentation

Hent referat