Kundeforum

Kundeforum er etableret som et strategisk forum, hvor samtlige departementer er repræsenteret.

Her sker der en kvartalsvis opfølgning på leverancer og udviklingsinitiativer i Statens Administration. Ændringer i ydelser eller opgavesnit vil blive forlagt kundeforum. Kundeforum er sammensat af deltagere fra departementerne på chefniveau.

Mødekadence

Kundeforum holder møder ca. 2 gange om året i marts og i september. Formandskabet ligger hos direktionen i Statens Administration.

Du kan her finde materiale for kommende og afholdte møder i Kundeforum.

Tidligere afholdte møder