Næste møde i Kundeforum

Næste møde afholdes 20. september 2021 kl. 9:30 - 11:00

Kundeforum

Kundeforum er etableret som et strategisk forum, hvor samtlige departementer er repræsenteret.

Her sker der en kvartalsvis opfølgning på leverancer og udviklingsinitiativer i Statens Administration. Ændringer i ydelser eller opgavesnit vil blive forlagt kundeforum. Kundeforum er sammensat af deltagere fra departementerne på chefniveau.

Mødekadence

Kundeforum holder møder ca. 2 gange om året i marts og i september. Formandskabet ligger hos direktionen i Statens Administration.

Du kan her finde materiale for kommende og afholdte møder i Kundeforum.

Tidligere afholdte møder

 

6. april 2021

Hent præsentation

23. september 2020

Hent præsentation

6. marts 2020

Hent præsentation

Hent mødereferat

23. oktober 2019

Hent præsentation

Hent referat