HR-Løn

HR-Løn er et indberetningssystem til brug for Statens Administrations lønkunder.

I HR-Løn vil du som kunde skulle indberette fx engangsløndele og oprettelser af timelønnede, frem for på blanket via Lønportalen som ved øvrige medarbejdere.

En del af indberetningerne kan foretages via Excel-filer i masseindrapporteringsfunktionen i HR-Løn. Du vil fortsat skulle sende bl.a. fastansættelser, fratrædelser, varige lønændringer, fejlrettelser o.lign. på blanketter via Lønportalen.

HR-Løn giver en række fordele for dig som kunde – fx mulighed for at lave indberetninger helt frem til selve lønkørslen, samt adgang til hurtige forespørgsler på løn- og ansættelsesvilkår for medarbejdere, det kunne eksempelvis være en løntest.

Læs om, hvilke indberetninger, der skal foretages i HR-Løn.

Statens Administration vil fremover løbende lave udtræk over benyttede løndele og kontrollere om opgavesplittet er, som det aftalte. Eventuelle afvigelser fra opgavesplittet, som ikke er på baggrund af undtagelser eller tilkøbsaftaler angivet i en kundeaftale, vil fremover månedligt blive afrapporteret til kunderne. Fra 2019 vil denne afrapportering være en del af Regnskabserklæringen.