Standardisering af løn- og refusionsområdet

På denne side kan du læse om Statens Administrations standardisering af løn- og refusionsområdet og finde relevante vejledninger og beskrivelser. Vi opdaterer løbende, så du altid kan holde dig orienteret i de gældende versioner af materialet.

Hvorfor standardisering?

Statens Administrations formål på finansloven er at ”bidrage til udvikling af en effektiv administration i den offentlige sektor og i selvejesektoren”. Det betyder, at vi skal sikre en fortsat udvikling og effektivisering af lønadministrationen, som vi varetager i funktionen som shared service-center.

For at skabe bedre muligheder for digitalisering og automatisering - og hermed yderligere effektivisering - har Statens Administration søsat standardiseringsprojektet for hele regnskabs-, løn og refusionsområdet. Vi er næsten i mål med regnskabsadministrationen og 2021 samt 2022 vil fokus være rettet mod løn- og refusionsområdet.

Standardiseringen af lønadministrationen følger udrulningen af Statens HR, så vi udnytter de synergieffekter, der opstår, når Statens HR blandt andet ensarter løn- og personaleadministration på tværs af staten, rammesætter opgavesplit og ensretter dataflow til Statens Administration. Derved muliggøres yderligere digitalisering.