Standardisering af løn

Statens Administration har standardiseret processer og materiale inden for afrapportering, aconto, skyldige beløb, timelønnede, honorarlønnede mv.

Standardiseringen i løn er igangsat, og de første pilotkunder har haft dialogmøder med Statens Administration. Standardiseringen følger implementeringen af Statens HR, og vi kontakter jer, når standardiseringen udrulles i jeres organisation.

Lønområdet i Statens Administration har været præget af mange specifikationer i drejebøgerne, hvilket har betydet en meget differentieret opgavevaretagelse på tværs af vores kunder. Standardiseringen berører derfor en stor del af lønprocesserne.

De største forandringer, som standardiseringen medfører, er en hjemtagelse af alle oprettelser og ændringer for alle timelønnede og på sigt alle opgaver vedrørende honorarlønnede samt hjemtagelse af opgaver for de få kunder som har det såkaldte udvidede opgavesplit.

Derved imødekommer Statens Administration endvidere Rigsrevisionens Lønberetning, hvor Statens Administration og I som kunder får kritik af manglende overholdelse af opgavesplittet.