Standardisering af refusion

Standardisering af refusionsområdet gennemføres løbende i 2021 og vil implementeres løbende henover året.

I forbindelse med standardiseringen udmeldes der på refusionsområdet en række præciseringer, justeringer og administrative forenklinger, som er med til at øge overblikket for jer som kunde samt effektivisere sagsbehandlingen og øge kvaliteten. Nogle af tiltagene er skridt på vejen mod yderligere automatisering.

Se de gældende tidsfrister for refusion

Det fremgår også, hvornår Statens Administration følger op i forhold til kommuner ved differencer, hvilket er med til at øge gennemsigtigheden og effektivisere sagsbehandlingen.

Der er desuden en procesjustering ved for sen refusionsansøgning, som forenkler administrationen og giver en mere retvisende rapportering.

Herudover sker der også en justering af blanketterne, som gør det mere entydigt, hvilken information Statens Administration skal have for at udføre sagsbehandlingen. Dette vil medføre færre tilbageløb (færre sager retur til kunder), færre fejl, mere effektiv sagsbehandling og øget mulighed for automatisering.