Refusion årsafslutning 2023

Vi går årsafslutningen i møde, og i den forbindelse gør vi opmærksom på refusionstidsfristerne for blandt andet indsendelse af delvise timer.

Delvise timer - vigtigt

Husk at indsende delvise timer og raskmeldinger på både sygdom og graviditetsbetinget sygdom.

  • Regnskab, der afsluttes efter 1. lønkørsel i januar: Sidste frist for indsendelse til Refusionsteamet er den 29.  december 2023
  • Regnskab, der afsluttes efter 2. lønkørsel i januar: Sidste frist for indsendelse til Refusionsteamet er den 12. januar 2024

OBS! Såfremt delvise timer og raskmeldinger ikke er modtaget rettidigt inden for ovennævnte tidsfrister, kommer refusionen først med i regnskabet for 2024.