Kvalitetsudvikling

Refusion har stort fokus på at sikre, at der ikke mistes refusioner.

I Refusion arbejder vi løbende med at udvikle og løfte kvaliteten af vores arbejde.

Et særligt fokus for os er at minimere tabet af refusioner, så I som kunder kan være sikre på at få det, I er berettiget til. Her arbejder vi naturligvis hovedsageligt med at løfte kvaliteten af det arbejde, vi internt udfører, således Statens Administration ikke er årsag til tab. Herudover tilbyder vi, at vores Rejsehold kører ud og hjælper med at sikre de bedste interne arbejdsgange, viden mv., så der ikke opstår fejl hos jer, der i værste fald medfører tab af refusioner.

Vores og jeres indsatser har båret frugt, da tabene på refusioner er faldet markant. Det vil sige, at både de tab, der sker på baggrund af fejl hos Statens Administration og hos jer selv, er faldet markant. Det er vi meget glade for, men vi er ikke i mål endnu, og vi vil arbejde for, at der ideelt set slet ikke mistes refusioner.

For at højne kvaliteten arbejder vi især med øget digitalisering, hovedsageligt i form af robotter, for at fjerne monotont, manuelt arbejde.