Robotter løser løn- og regnskabsopgaver

Effektiv administration er et mål for Statens Administration. Derfor har vi naturligt fokus på udvikling af softwarerobotter, der kan overtage gentagne, manuelle og regelbaserede processer som fx indtastning af data.

RPA står for Robotic Process Automation og dækker over software, der kan programmeres til at automatisere ’simple’ og gentagne processer.

I Statens Administration varetager vi den samme type opgaver for mange af vores kunder. Omkring en tredjedel af opgaverne er rutineprægede, og det er derfor oplagt, at vi får softwarerobotter til at varetage disse.

Robotter er seks gange hurtigere

Vores foreløbige erfaring viser, at en robot kan løse opgaverne seks gange hurtigere end et menneske.

I foråret 2017 tog vi de første kontorrobotter i brug. De klarer tidskrævende rutineprægede opgaver og bidrager til at gøre den offentlige administration bedre, hurtigere og mere effektiv. Samtidig får vores medarbejdere mere tid til at bruge deres faglige kompetencer på fx retning af fejl, kundeservice og nye ydelser.

Vores medarbejdere er selv med til at beskrive de gentagne og manuelle processer, som en robot måske kan håndtere. Vi har også egne roboteksperter, der beskæftiger sig med at udvikle softwareprogrammerne.

I starten af 2019 havde vi 18 robotter kørende, så de bidrager allerede til at løse dele af vores løn- og regnskabsopgaver. Vi har flere robotter under udvikling.

Herunder kan du se en robot i aktion

 

Fordele ved RPA for Statens Administration og vores kunder

 • lavere omkostninger
 • højere effektivitet
 • bedre kvalitet (færre fejl)
 • mulighed for systematisk videns-indsamling og bedre analytisk grundlag
 • færre kedelige og rutineprægede opgaver for medarbejderne

Stort potentiale for yderligere automatisering

Potentialet for automatisering i Statens Administration er stort, eftersom listen af manuelle, regelbaserede opgaver er lang. Eksempler på opgaver som med fordel ville kunne automatiseres er:

 

 • Udtræk og upload af rapporter
 • Markering af relevant data i rapporter
 • Afstemning, sortering og udtræk af store mængder data
 • Rykning for svar
 • Indsamling af oplysninger i databaser
 • Opretning, journalisering og arkivering af sag
 • Indtastning af oplysninger fra ansøgninger
 • Udsendelse af kvittering
 • Kontrol af oplysninger i systemer
 • Strukturering af oplysninger i sagen – ’Klippe-klistre’
 • Indsamling af oplysninger i registre og databaser
 • Indtastning af oplysninger i andre systemer