""

HR-Løn

Med HR-Løn vil du som kunde skulle indberette fx engangsløndele og oprettelser af timelønnede i HR-Løn fremfor på blanket via Lønportalen som på øvrige medarbejdere. En del af indberetningerne kan foretages via excelfiler i masseindrapporteringsfunktionen i HR-Løn.

""

Epicenter

Epicenteret er kernen i Statens Administration som Shared Service Center og indeholder alle vores standardiserede kunderettede processer. Det er med andre ord her, at du finder opgavesplittet mellem jer som kunde og Statens Administration.

""

Lønportal

Oversendelsen af lønordrer fra kunderne til SAM Løn sker via en blanketløsning, Lønportalen, hvor de forskellige blankettyper kan tilgås.

""

Kundeportalen

Kundeportalen skal skabe vidensdeling mellem kunden og Statens Administration samt internt i Statens Administration.