Indberetningssystemet HR-Løn

HR-Løn er et indberetningsystem til brug for Statens Administrations lønkunder.

Med HR-Løn vil du som kunde skulle indberette fx engangsløndele og oprettelser af timelønnede i HR-Løn fremfor på blanket via Lønportalen som på øvrige medarbejdere. En del af indberetningerne kan foretages via Excel-filer i masseindrapporteringsfunktionen i HR-Løn. Du vil fortsat skulle sende bl.a. fastansættelser, fratrædelser, varige lønændringer, fejlrettelser o.lign. på blanketter.

HR-Løn giver en række fordele for dig som kunde – fx mulighed for at lave indberetninger helt frem til selve lønkørslen, samt adgang til hurtige forespørgsler på løn- og ansættelsesvilkår for medarbejdere, som fx en løntest.

På nedenstående link kan du læse en mere detaljeret beskrivelse af, hvilke indberetninger, der skal foretages i HR-Løn. Statens Administration vil fremover løbende lave udtræk over benyttede løndele og kontrollere om opgavesplittet er, som det aftalte. Eventuelle afvigelser fra opgavesplittet, som ikke er på baggrund af undtagelser eller tilkøbsaftaler angivet i en kundeaftale, vil fremover månedligt blive afrapporteret til kunderne. Fra 2019 vil denne afrapportering være en del af Regnskabserklæringen.