Refusionstyper

Refusioner udgør for vores kunder rigtig store beløb, da vi på jeres vegne hvert år søger for over 600 mio. kr. i refusioner.

Dette betyder naturligvis, at området hos Statens Administration har stort fokus, og at vi gør vores yderste med hensyn til rådgivning mv. for at hjælpe jer til at søge præcis de refusioner, I er berettiget til.

Refusion hos hvem?

Der er flere forskellige former for refusion placeret under forskellige myndigheder. Følgende opgaver er placeret ved udbetalingsmyndighederne Udbetaling Danmark/ATP og kommunerne.

Udbetaling Danmark/ATP sagsbehandler forløb og refusion vedrørende:

 • barsel, herunder graviditetsbetinget sygefravær
 • pasning af alvorligt syge børn – barselslovens § 26
 • AUB – lønrefusion, refusion af befordring, kost og logi samt præmie og bonus.

Kommunerne sagsbehandler forløb og refusion vedrørende:

 • sygdom, herunder sygedagpengelovens § 56
 • løntilskud
 • fleksjob
 • tabt arbejdsfortjeneste
 • plejeorlov – pasning af døende – servicelovens § 119
 • ressourceforløbsydelse (jobafklaring)
 • personlig assistance
 • voksenlærlinge – LAB § 98 g.