Løntilskud ved ansættelse af voksenlærlinge

Jobcentrene kan give tilskud til arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med personer, som ved uddannelsens begyndelse er fyldt 25 år - hvis nærmere bestemmelser er opfyldt.

Der gives kun tilskud til bestemte uddannelser. To gange om året udarbejder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) en liste over uddannelser, som er omfattet af tilskuddet.

Voksenlærlingeordningen er først og fremmest målrettet ledige og ufaglærte beskæftigede, som tager en erhvervsuddannelse. Med erhvervsuddannelse menes en uddannelse, hvor der veksles mellem skoleperioder og praktikophold i en virksomhed eller skolepraktik.

Arbejdsgiveren kan modtage tilskud i de perioder, hvor voksenlærlingen er i praktik hos arbejdsgiveren. Der ydes et tilskud på enten 30 kr. eller 40 kr. i timen. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvordan personens beskæftigelses- og uddannelsesforhold var inden uddannelsens start - og om der er tale om en uddannelse, hvor der er mangel på arbejdskraft.

I de perioder, hvor voksenlærlingen er på skoleophold, kan der ansøges om lønrefusion efter reglerne i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Læs om ordningen på STAR