Hvad laver vi i Statens Administration?

Statens Administration er en styrelse i Finansministeriet, der arbejder med fornyelse og effektivisering af den offentlige sektor.

Styrelsens formål er at bidrage til udvikling af en effektiv administration på tværs af staten, herunder sikre den fortsatte udvikling og effektivisering af den statslige løn- og regnskabsadministration.

Kerneopgaver

Statens Administrations kerneopgaver er varetagelse af løn- og regnskabsadministrationen for statslige kunder.

Regnskabsadministrationen indebærer bl.a. løsning af bogholderi- og regnskabsopgaver, herunder kreditor- og debitoradministration mv.

Lønadministrationen indebærer varetagelse af kundernes lønudbetalinger og lønkorrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport.

Statens Administration varetager løn- og regnskabsadministrationen på vegne af ca. 160 statslige institutioner med samlet ca. 55.000 ansatte. Statens Administration dækker således størstedelen af de statslige institutioner (ekskl. statslige selvejende institutioner), mens Forsvaret samt større institutioner under Justitsministeriet, Skatteministeriet og Transport- og Bygningsministeriet fortsat selv varetager tilsvarende administrative opgaver indenfor eget ministerområde.