Værdier for Statens Administration

I Statens Administration arbejder vi ud fra 5 værdier:

Vi har høj faglighed

Vi har det høje faglige niveau og den evne til at tænke nyt, som skal til for at udarbejde gode grundlag for politiske beslutninger. I Statens Administration anser vi høj faglighed og professionalisme som en forudsætning for præcision og kvalitet i vores leverancer.

Vi er troværdige

Vi er troværdige og konstruktive i samarbejdet med eksterne parter. I Statens Administration er troværdighed, integritet og respekt afgørende for relationen til vores kunder og samarbejdsparter. Derfor lægger vi vægt på åbenhed i samarbejdet gennem ligeværdige og gensidigt forpligtende partnerskaber.

Vi hjælper hinanden

Vi er gode kolleger, der hjælper hinanden og samarbejder på tværs af organisationen. I Statens Administration er tillid og indlevelsesevne indgangen til samarbejdet med både vores kolleger og vores kunder.

Vi er engagerede

I Statens Administration er vi overbeviste om, at engagement og arbejdsglæde er forudsætningen for, at vi til enhver tid kan levere vort bedste. Derfor skaber vi et miljø, hvor vores medarbejdere trives som hele mennesker og udvikler deres potentiale i et stærkt fagligt fællesskab.

Vi er innovative

I Statens Administration ser vi innovation som et grundlag for vores arbejde på at sætte standarder for modernisering og effektiv administration på tværs af staten. Vi prioriterer innovation gennem nysgerrighed, kreativitet og løbende udfordring og forbedring af vores måde at løse opgaver på.