Rejsen fra København til Hjørring

Regeringen besluttede med planen "Bedre Balance" at flytte cirka 3.900 statslige arbejdspladser ud af København. Som led i denne plan flyttede Statens Administration i 2016 til Hjørring.

Udflytning og reorganisering

Bedre Balance betød, at Statens Administrations Økonomiservicecenter (ØSC) flyttede fra København til Hjørring, mens Statens Administrations Finansservicecenter (FSC)  blev overdraget til Udbetaling Danmark.

Overflytningen af opgaver til Udbetaling Danmark inkluderede tilbagebetaling af SU-lån, tjenestemandspensioner, forsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende, statslige tilskudsordninger, udlån og garantier mv. samt øvrige mindre opgaveområder i FSC. Afgrænsede tværgående statslige regnskabsopgaver blev fastholdt dog i Finansministeriet.

Størstedelen af FSC’s ca. 70 medarbejdere blev dermed overflyttet til Udbetaling Danmarks regionale centre i Frederikshavn og Holstebro og den resterende del til lokationerne i Hillerød og Allerød.

I alt flyttede 226 arbejdspladser til Hjørring inden udgangen af 2017. Flytningen foregik i bølger, og de første ca. 40 løn- og regnskabsmedarbejder sad klar i Hjørring d. 1. marts 2016.

Gevinster ved udflytningen

Siden Statens Administration flyttede til Hjørring er både kvaliteten og effektiviteten gået i vejret. Grunden hertil ligger bl.a. i en ændret tilgang til opgaveløsningen, som nu er procesbaseret og dermed standardiseret. Derudover har Statens Administration med udviklingen af robotter til løsning af løn- og regnskabsopgaver kunnet øge kvaliteten ved at overtage de rutineprægede manualiserede opgaver, så medarbejderne i højere grad har tid til at sætte deres faglighed i spil i spørgsmål, hvor deres ekspertise påkræves.