Resultatløn til Statens Administrations direktør

Statens Administrations direktør modtager resultatløn på 110.000 kr. for 2022.

Statens Administrations direktør er på baggrund af den samlede præstation for året vurderet til at modtage resultatløn for året 2022, som beløber sig til 110.000 kr. Vurderingen gennemføres af Økonomistyrelsens direktør, der tager afsæt i opfyldelsen af målene i Statens Administrations mål- og resultatplan samt driftsdokument.