Mål- og resultatplan

Hvert år indgår Statens Administration aftale med Finansministeriet om en mål- og resultatplan, som knytter sig til vores udadrettede kerneopgaver og understøtter Finansministeriets vision og mission.

I Statens Administration arbejder vi med fornyelse og effektivisering af den offentlige sektor. Ved at løse løn- og regnskabsopgaver på vegne af statslige institutioner, og hele tiden videreudvikle nye standarder og automatiserede processer for effektiv administration af høj kvalitet, frigør vi tid til, at institutionerne kan løse deres kerneopgaver til gavn for borgerne.

Vi har fokus på effektiv administration. Vi sætter standarden for modernisering og effektiviseringen i staten. Med vores procesbaserede organisering af driftsopgaver sikrer vi sikker og effektiv opgaveløsning af høj kvalitet baseret på best practice. 

Mål- og resultatplan 2024

I vores mål- og resultatplan kan du læse om vores tre strategiske pejlemærker, der sætter retningen for vores arbejde i Statens Administration.

Hent Mål- og resultatplan 2024

Status på målopfyldelse på mål- og resultatplanen afrapporteres i henhold til Finansministeriets retningslinjer for opfølgning på styringsdokumenter og driftsaftaler. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport.