Rejseholdet

Refusion tilbyder besøg af vores rejsehold.

Baggrunden for oprettelsen af rejseholdet var, at vi oplevede, at der blev tabt en del refusioner pga. fejl hos vores kunder, hvilket belaster den enkelte kundes økonomi. Årsagen til tabene bestod ofte i manglende viden om refusioner og uklarhed om samarbejdet med Refusion.

Derfor er målet med besøgene at løfte kundernes viden om refusioner generelt og sikre, at samarbejdet mellem os og kunden er optimalt. Besøgene er målrettet den konkrete kunde i forhold til deres specifikke behov samt en generel intro med ”tips og tricks” til forbedrede sagsforløb på kundesiden. Det er efter vores erfaring med til at sikre, at hver kunde får den refusion de er berettiget til.  

Har I interesse i at få besøg af Rejseholdet så kontakt venligst teamlederen for refusion.