Den statslige fleksjobordning

For at kunne få refunderet en del af lønnen på ansatte i fleksjob, skal institutionen være omfattet af den statslige Fleksjobordning.

Offentlige og private institutioner kan få refunderet en del af lønnen til ansatte i fleksjob, hvis institutionen er omfattet af den statslige fleksjobordning.

Se, om jeres institution kan få refusion

Hvis I er usikre på, om jeres institution er omfattet af den statslige fleksjobordning, skal I kontakte det ministerium, der yder tilskud til jeres institution.

Husk at indberette årsværk

Alle institutioner, der er omfattet af den statslige fleksjobordning, er forpligtet til:

  • at betale bidrag i henhold til den gældende lovgivning
  • at indberette årsværk til den statslige fleksjobordning - uanset om institutionen har personer ansat i fleksjob eller ej.

Læs mere om bidrag og årsværk