Institutioner i Fleksjobordningen

Få et overblik over hvilke institutioner, der er omfattet af den statslige Fleksjobordning, og om jeres institution er omfattet.

Institutioner, som er omfattet af fleksjobordningen

Statsinstitutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed.

Selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner samt institutioner under universitetslovgivningen (statsinstitutioner) og institutioner, der modtager driftstilskud fra staten på mindst 50 % af de ordinære driftsudgifter eller modtager driftstilskud efter særskilt lovgivning, er omfattet af ordningen efter reglerne i ”Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning”.

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning

For de institutioner der modtager driftstilskud fra staten er det ministeriet/styrelsen, der yder driftstilskuddet, som afgør, om en institutionen er omfattet af fleksjobordningen.

Ministeriet/styrelsen er tilskudsyder og indberetter til fleksjobordningen, om din institution er omfattet af fleksjobordningen. Statens Administration sender meddelelse til din institution om, at den er omfattet. Hvis du ikke mener, at din institution er omfattet, skal du rette henvendelse til tilskudsyder.