Institutioner i Fleksjobordningen

Få et overblik over hvilke institutioner, der er omfattet af den statslige Fleksjobordning, og om jeres institution er omfattet.

Institutioner, som er omfattet af fleksjobordningen

Statsinstitutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed.

Selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner samt institutioner under universitetslovgivningen (statsinstitutioner) er omfattet af ordningen efter reglerne i cirkulære om fleksjob i staten.

Læs cirkulære om fleksjob på retsinformation.dk

Institutioner, der modtager driftstilskud fra staten på mindst 50 % af de ordinære driftsudgifter eller modtager driftstilskud efter særskilt lovgivning. Institutionerne er omfattet af ordningen efter reglerne i bekendtgørelse om fleksjobordning for ikke-statslige tilskudsmodtagere. 

Læs bekendtgørelse om fleksjob på retsinformation.dk

For disse institutioner er det ministeriet/styrelsen, der yder driftstilskuddet, som afgør, om en institutionen er omfattet af fleksjobordningen.

Ministeriet/styrelsen er tilskudsyder og indberetter til fleksjobordningen, om din institution er omfattet af fleksjobordningen. Statens Administration sender meddelelse til din institution om, at den er omfattet. Hvis du ikke mener, at din institution er omfattet, skal du rette henvendelse til tilskudsyder.