Den statslige Barselsfond

For at kunne få refunderet en del af lønnen på ansatte der er på barselsorlov, skal institutionen være omfattet af den statslige Barselsfond.

Statsinstitutioner, statsligt selvejende institutioner og visse skoler kan søge refusion i Den statslige Barselsfond.

Den statslige Barselsfonden er en bidragsfinansieret ordning. Dette betyder, at institutioner omfattet af ordningen betaler bidrag i forhold til antallet af årsværk i institutionen.

Alle institutioner, der er omfattet af Den statslige Barselsfond, er forpligtet til:

  • at indberette årsværk til ordningen, også uanset om institutionen har personer på barsel eller ej
  • at betale bidrag i henhold til den gældende lovgivning.

Læs mere om bidrag og årsværk

Ved tvivl om, hvorvidt I er forpligtet til at betale bidragsopkrævning til Barselsfonden, skal dette afklares ved henvendelse til det ministerium, I hører under, eller modtager statstilskud fra.