Spørgsmål og svar

Ofte stillede spørgsmål vedrørende den statslige Barselsfond.

 • Alle perioder, hvor den barselshavende har ret til fuld løn.
 • Perioder, hvor den ansatte kun har ret til pension eller dagpenge, dækkes ikke af barselsfonden.
 • Mor:
  • Graviditetsbetinget sygdom før fødslen
  • Graviditetsorlov (4 - 6 uger før fødslen)
  • Barselsorlov (14 uger efter fødslen)
  • Forældreorlov (6+ evt. 6 uger)
  • Omsorgsdage (2 dage som afholdes i direkte forlængelse af orlov
 • Far:
  • Fædreorlov (2 uger)
  • Forældreorlov (7+ evt. 6 uger)
  • Omsorgsdage (2 dage som afholdes i direkte forlængelse af orlov

Nej, det er ikke muligt at søge refusion for merudgifter til vikar i en 14-dages periode. Refusionen bliver kun beregnet af den barselshavendes løn under lønnede orlovsperioder.

Er den lønnede orlov afbrudt med 7 arbejdsdage, er der tale om to orlovsperioder. Du skal derfor søge refusion for begge perioder inden udløbet af fristen.

Du kan søge refusion kvartalsvist. Fristen for indberetning af
refusioner er senest 5 måneder efter udgangen af det kvartal, som
refusionen vedrører.

Falder ansøgningsfristen i en weekend eller en helligdag, falder
ansøgningsfristen på den næstkommende hverdag.

Ja, bortset fra ansatte ved en privat børnehave i tilknytning til en friskole. Det betyder, at skolens teknisk- administrative personale (TAP-personale), f.eks. sekretærer, pedeller og rengøringspersonale samt personale ved SFO-ordninger er omfattet af Barselsfonden.

Ansatte i børnehaven, der har timer i skolen eller i SFO’en, er kun omfattet af Barselsfonden for de timer, der vedrører skolen eller SFO’en.

Du skal sikre, at der tillades pop-up-vinduer på siden, for at du kan indberette digitalt. Du kan også prøve at opdatere din browser.

Hent vejledning til indstilling for blokering af pop-up vinduer

I et medarbejdercertifikat ligger der 2 vigtige oplysninger:

CVR-nummeret, der er CVR-nummer for den institution, som du er ansat i og RID, der er en kode, der kan anvendes til at identificere dig som person.

Du finder hhv. CVR-nummer og RID-nummer på følgende måde:

 1. Gå ind i internet explorer.
 2. Vælg Funktioner
 3. Vælg Internetindstillinger...
 4. Vælg Indhold
 5. Vælg Certifikater
 6. Markér certifikatet
 7. Tryk på "Vis"
 8. Vælg Detaljer

Du kan nu ud for "Emne" se indholdet i dit certifikat. Hvis du vil se hele RID-nummeret skal du trykke på linien "Emne".

Der er flere svar på dette spørgsmål.

 1. Dit certifikat er udløbet - Tjek certifikatets udløbsdato
 2. Du har nogle gamle oplysninger liggende i det, der hedder "cachen". Tøm cachen og prøv igen.
 3. Der kan være tale om en fejlbehæftet version af Internet Explorer. Opdatér browseren.
 4. Der er ændret i din browsers standardindstillinger. Sæt indstillingerne tilbage til standard (følg vejledningen nedenfor og prøv igen.
  1. Start browseren
  2. Vælg Tools i det øverste panel (det hedder noget andet, hvis han du har en dansk version)
  3. Vælg Internet options
  4. Vælg Security
  5. Tryk på Default Level
  6. Tryk på Apply
  7. Vælg Advanced
  8. Tryk på Restore Defaults
  9. Tryk på Apply.
  10. Luk browser og prøv derefter at logge på igen.

Evt. yderligere spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Statens Administration,