Refusionssatser

Refusionsssatserne for den statslige Barselsfond fastsættes en gang årligt

Den barslendes lønramme skal indberettes i blanketten

Taksten er fastsat på baggrund af det gennemsnitlige lønniveau for de to grupper. Forskellen i taksten mellem de to grupper skyldes, at det gennemsnitlige lønniveau for ansatte med lønramme 36 og derover (chefniveau) er væsentligt højere.

Hvis institutionens lønsystemer er klassificeret på en anden måde end statens bevillingslønrammer, skal du i blanketten vælge bevillingslønramme ud fra medarbejderens grundlønniveau.

Til kategorien stillinger i bevillingslønramme 36 og derover henregnes alle stillinger, hvor den årlige grundløn (ekskl. pensionsbidrag) udgør 536.609 kr. årligt, gældende for år 2023.

 

Satser 2023

 • Refusionen udbetales som en fast takst pr. lønnet orlovstime
 • For ansatte til og med lønramme 35 udgør taksten 80 kr.
 • For ansatte med lønramme 36 og derover udgør taksten 252 kr.

 

Se refusionssatser for tidligere år

 • Refusionen udbetales som en fast takst pr. lønnet orlovstime
 • For ansatte til og med lønramme 35 udgør taksten 78 kr.
 • For ansatte med lønramme 36 og derover udgør taksten 247 kr.
 • Til kategorien stillinger i bevillingslønramme 36 og derover henregnes alle stillinger, hvor den årlige grundløn (ekskl. pensionsbidrag) udgør 525.725 kr. årligt, gældende for år 2022.

 • Refusionen udbetales som en fast takst pr. lønnet orlovstime
 • For ansatte til og med lønramme 35 udgør taksten 77 kr.
 • For ansatte med lønramme 36 og derover udgør taksten 242 kr.

 • Refusionen udbetales som en fast takst pr. lønnet orlovstime
 • For ansatte til og med lønramme 35 udgør taksten 75 kr.
 • For ansatte med lønramme 36 og derover udgør taksten 238 kr.

 • Refusionen udbetales som en fast takst pr. lønnet orlovstime
 • For ansatte til og med lønramme 35 udgør taksten 74 kr.
 • For ansatte med lønramme 36 og derover udgør taksten 233 kr.

 • Refusionen udbetales som en fast takst pr. lønnet orlovstime 
 • For ansatte til og med lønramme 35 udgør taksten 72 kr. 
 • For ansatte med lønramme 36 og derover udgør taksten 228 kr. 

 • Refusionen udbetales som en fast takst pr. lønnet orlovstime 
 • For ansatte til og med lønramme 35 udgør taksten 71 kr.
 • For ansatte med lønramme 36 og derover udgør taksten 224 kr.