Bidragssatser Barselsfond

Bidraget til den statslige Barselsfond betales hvert kvartal og beregnes på baggrund af de indberettede årsværk. Bidragsopkrævningen kan modtages på EAN nummer eller mail.

Beregnede bidragssatser

 

Bidragssats (kr. pr. måned pr. årsværk)201920202021202220232024
1. kvartal 224 223 240 240 265 269
2. kvartal 224 223  240 240  265 269
3. kvartal  224  223 240 240 265  
4. kvartal  129  134 208 240 105  

Bidraget for kvartalet beregnes som antallet af årsværk x bidragssatsen x 3 måneder.

Brugere af Statens Lønsystem eller Silkeborg Data

Hvis du bruger Statens Lønsystem (SLS) eller Silkeborg Data, bliver bidraget beregnet på grundlag af årsværksforbruget i det foregående kvartal.

Brugere af andre lønsystemer

Hvis du ikke bruger Statens Lønsystem (SLS) eller Silkeborg Data, bliver bidraget beregnet på grundlag af det gennemsnitlige antal årsværk i foregående finansår. Du skal hvert år senest 1. marts indberette antallet af årsværk for foregående finansår til os. Eksempelvis: Årsværk for 2020 skal indberettes senest 1. marts 2021. 

Hent forklaringen om beregning af årsværk