Bidragssatser Barselsfond

Bidraget til den statslige Barselsfond betales hvert kvartal og beregnes på baggrund af de indberettede årsværk. Bidragsopkrævningen kan modtages på EAN nummer eller mail.

Beregnede bidragssatser

 

Bidragssats (kr. pr. måned pr. årsværk)20172018
1. kvartal 201 221
2. kvartal 201 221
3. kvartal 201 221
4. kvartal 180 97 

Bidraget for kvartalet beregnes som antallet af årsværk x bidragssatsen x 3 måneder.