Refusion barsel

Refusionen på den statslige Barselsfond afhænger af medarbejderens løn. For at kunne få refusion fra den statslige Barselsfond skal indberetningsfristerne overholdes.

Ansøgning om refusion

Du skal søge refusion fra Barselsfonden digitalt. Du skal bruge et digitalt medarbejdercertifikat for at kunne udfylde blanketten Barselsfonden - refusionsanmodning. Blanketten kan du finde på www.fleksbarsel.dk.

Hent vejledning til at udfylde refusionsblanketten

Du skal søge refusion for hvert kvartal, hvor den barslende har lønnet orlov. Således skal du søge refusion flere gange, hvis den barslendes lønnede orlov strækker sig over flere kvartaler.

Du kan ikke søge om refusion i den ulønnede orlovsperiode.

Hvilke perioder dækker barselsfonden?

To takster

Refusionsbeløbet afhænger af den ansattes løntrin.

Der er to takster: én for løntrin 0-35 og én for løntrin 36-42. Taksterne bliver offentliggjort én gang om året.

Dokumentation

Du skal ikke sende dokumentation ind sammen med ansøgningen, med mindre Statens Administration beder om det. Statens Administration kan stille krav om dokumentation som betingelse for udbetaling. Statens Administration kan også efterfølgende stille krav om dokumentation i forbindelse med stikprøvekontroller.

Særligt om skolers ansatte

Alle ansatte på skoler er omfattet af ordningen. Ansatte i private børnehaver, der er tilknyttet friskoler, kan få refusion for de timer, den ansatte arbejder i skolen, og hvor betaling herfor hører under skolens regnskab. Den statslige Barselsfond yder ikke refusion for arbejde i kommunale og private børnehaver.