Lønadministration

Rettidig løn til alle ansatte i staten

Lønportalen

Oversendelsen af lønordrer fra kunderne til SAM Løn sker via blanketløsningen Lønportalen. Her kan de forskellige blankettyper let tilgås.

Adgangen til blanketløsningen kræver en virksomheds digitale signatur.

Gå til Lønportalen

Læs brugervejledningen til Lønportalen

Seneste nyt fra Løn

Vi laver hver måned løn til ca. 55.000 statsansatte

For os er det vigtigt, at den enkelte medarbejder får korrekt løn til tiden. Dette stiller åbenlyst store krav til vores processer i arbejdet og kvalitetssans.

For at kunne følge kvaliteten i vores arbejde og forbedre vores services, har vi derfor en række kvalitets-KPI'er, vi løbende følger op på og monitorerer, så vi undgår gentagne fejl og konstant udvikler vores totale produktion. 

Et eksempel herpå er vores registrering af antal fejl i vores lønadministration, der medfører fejl i lønninger. 

Kontakt

Kontakt dit Lønteam

Teamleder

Pia Sommergreen Bengtsen

Telefon 4171 8761
E-Mail: 

§KunderE-mailTelefon
6, 14, 29 2220 7783
11, 21 2220 7782

Teamleder

Birthe Madsen

Telefon 5099 8452
E-mail: 

§ kunder E-mail Telefon
7, 15, 16, 22 2220 7785
5, 9, 17 2220 7787

Teamleder

Anette Thomsen

Telefon 2481 2655
E-Mail: 

§ kunder E-mail Telefon
24, FGU 2220 7781
8, 19, 20, 28 2220 7786
""

Lønkalender

I Lønkalenderen kan du finde datoer for afleveringsfrister til Statens Administration, lønkørselsdatoer, datoer for Statens Administrations afrapportering til kunderne samt dispositionsdatoer.

Hent Lønkalender for 2018

Hent Lønkalender for 2019

Hent Lønkalender for 2020

""

Ændring i metoden til indmeldelse af SAM-fejl i Løn

Fra 1. maj sker al indberetning af fejl begået af Staten Administrations løn- og refusionsteams via fejlindmeldelsesblanketterne i Lønportalen med virkning fra den 1. maj 2019.

På den måde bliver årsager til fejl, identificering af kilder til fejl og de deraf følgende justeringer i arbejdsgange og processer kategoriseret og dokumenteret.

Læs mere om, hvad det betyder for jeres indmelding af fejl

""

HR Løn

HR-Løn er et indberetningssystem til brug for Statens Administrations lønkunder. 

Vi giver en række fordele for dig som kunde – fx mulighed for at lave indberetninger helt frem til selve lønkørslen

Log på HR-Løn