Kreditor

Kreditor varetager bl.a. E-bilag, GIS, momssandsynliggørelse, RejsUd batches, DDI'er vedr. omposteringer og kreditor, indlæsning af løn.

Teamorganisering

SAM Regnskab består af hovedprocesserne Kreditor, Finans og Økonomi. De tre hovedprocesser er organiseret i fire teams, der hver ledes af en teamleder.

I Kreditor er vi organiseret i to teams med hhv. 15 og 25 medarbejdere. De to teams er opdelt i mindre grupper. Grupperne er ansvarlige for at betjene en række kunder, hvilket betyder, at der er flere medarbejdere, der arbejder med de samme kunder. Samtidig understøtter grupperne hinanden på tværs både i eget team, men også på tværs af hele Kreditor. Vi prioriterer dagens opgaver ved tavlemøder.

Kreditors opgaveportefølje

I Kreditor varetages blandt andet følgende opgaver med udgangspunkt i de processer, der er beskrevet i Epicentret.

  • Indfak-bilag, herunder kontrol af moms og andre åbenlyse fejl, samt forestår udbetalingsprocessen.
  • GIS
  • RejsUd batches
  • DDI'er vedr. omposteringer og kreditor
  • Indlæsning af løn og behandling af fejl i samarbejde med kunderne.

Det betyder blandt andet, at Kreditor håndterer 980.000 købsfakturaer og 122.000 rejseafregninger hvert år. Det understøtter vi blandt andet ved at arbejde i processer og løbende optimere kvaliteten og effektivisere arbejdsgangene.

I Kreditor har vi et tæt samarbejde med vores robotudviklingsteam. Medarbejderne er med til at udpege processer, som kan fx være særligt tunge, standardiserede processer, og hvor der med fordel kan anvendes en softwarerobot. På den måde frigøres vigtige ressourcer til andre opgaver. Det betyder, at vi blandt andet har udviklet en softwarerobot, der tager sig af valutaopdateringer samt rapportudtræk til flere af punkterne på regnskabserklæringerne.

I Kreditor bidrages der hver måned med en række dokumenterede afstemninger til Regnskabserklæringens pkt. 2, 3, 5, 9 og 10 samt beholdningsafstemning på konto 6155XX.