Revision

Her finder du information om revision.

For ikke-statslige tilskudsmodtagere gælder, at revision skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et kommunalt revisionsorgan, medmindre institutionen revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Revisionen skal mindst omfatte beregning af bidrag til ordningen, herunder opgørelse af årsværksforbrug, beregning af lønrefusionsbeløb fra staten, herunder at ansættelsesforholdet vedrører et godkendt fleksjob, samt beregning af løn og kommunal refusion og angivelse af tilskudsmodtagers pengeinstitutkonto ved beløbsoverførsler vedrørende ordningen.

Du skal ved mail, brev eller som kommentar til en refusionsanmodning meddele Statens Administration, hvis revisionen giver kritiske bemærkninger.