Digitale indberetninger og fuldmagt

Refusionsanmodninger til den statslige Fleksjobordning skal indberettes digitalt med medarbejdersignatur. For at kunne indberette for en anden institution end der hvor du er ansat, skal der indsendes en fuldmagt.

Anvendelse af medarbejdercertifikat ved indberetning fremgår af bekendtgørelse og cirkulærer om fleksjobordningen. Der vil kun i ganske særlige tilfælde kunne gøres en undtagelse herfra. Hvis institutionen er af den opfattelse, at den ikke vil kunne anvende digital signatur, kan institutionen søge Statens Administration om dispensation.

Fuldmagt til indberetning for en anden institution

For at kunne indberette for en anden institution end den institution, hvor du er ansat, skal du indsende en fuldmagt til os, hvor den anden institution giver tilladelse til, at du må indberette for den. Ud over fuldmagten har vi brug for oplysning om dit navn og dit RID-nummer. RID-nummer er en talkombination, der ligger i dit medarbejdercertifikat.

Sådan finder du dit RID-nummer:

  1. Tryk Start
  2. Vælg alle programmer
  3. Vælg NemID
  4. Vælg NemID CSP
  5. Vælg skift adgangskode
  6. Klik på den signatur, du ønsker RID-nummeret for
  7. Klik på knappen detaljer. Dit RID-nummer vil fremgå under detaljer.